Skip to main content

Skoleledelse

Periode

November 2022 - 

 

Formål med fokusområdet

Det primære formål med fokusområdet er at udvikle en større erkendelse og viden om emnet skoleledelse. Med baggrund heri ønsker vi at sætte fokus på skoleledelse som et fokusområde, der kan styrke forskning, uddannelser og netværksdannelse inden for området.

 

Emner, som der foreløbig vil være fokus på, er f.eks.:

  • Skoleledelse og demokrati
  • Skoleledelse som profession
  • Skoleledelse og etik
  • Skoleledelse og bæredygtighed
  • Dialogisk skoleledelse
  • Didaktisk skoleledelse
  • Nyere ledelsesteknologier
  • Skolelederuddannelse, ændrede krav og forventninger til skoleledelse i perspektivet af den aktuelle samfundsudvikling og den offentlige sektors modernisering
  • Skoleledelse i spændingsfeltet mellem eksterne og interne krav og forventninger.

Seminarer om skoleledelse

Fokusområdet tilrettelægges som en række ide-, viden- og erfaringsudvekslende seminarer, hvor (ledelses)forskere fra SDU indgår i ”konstruktiv konfrontation” med (ledelses)forskere fra professionshøjskolesektoren med henblik på afsøgning og belysning af aktuelle temaer og problemstillinger inden for skoleledelsesområdet.

 

Seminarerne kan evt. munde i en publikation om aktuelle temaer og tendenser i skoleledelse. Et sigte er at udvikle et lokalt og måske senere nationalt netværk for forskere med interesse for skoleledelse. Netværket har til formål er at afholde fælles seminarer. På sigt kan udviklingen af praksisrettede forsknings- og udviklingsprojekter, konferencer og forskningsansøgninger komme på tale.

 

Fokusgruppeleder

Lektor Finn Wiedemann, Uddannelsesvidenskab, SDU

 

Foreløbige deltagere

Lektor Finn Wiedemann, Uddannelsesvidenskab/SDU

Lektor Lars Frode Frederiksen, Uddannelsesvidenskab/SDU

Lektor Bjørn Ribers, Uddannelsesvidenskab/SDU

Lektor Jakob D. Bøje, Uddannelsesvidenskab/SDU

Lektor Anders Ljungdalh, Uddannelsesvidenskab/SDU

Ekstern lektor Peter Henrik Raae, Uddannelsesvidenskab/SDU

Ekstern lektor Karsten Mellon, Uddannelsesvidenskab/SDU

Ph.d.-studerende Marianne Vihøj (SDU/UC Lillebælt)

Post doc Sanna Lassen, Aarhus Universitet

Lektor Anders Sandgaard, UC Syd

Lektor Gitte Miller Balslev, SDU, Leder af Center for Naturfagsdidaktik

Lektor og chefkonsulent Christel Aulkær Moll, UC Lillebælt

Publikationer

Læs her

Sidst opdateret: 11.10.2022