Skip to main content

Historie-, samfundsfags- og religionsdidaktik

Periode

Oktober 2021-

Formål

Formålet med fokusområdet er at understøtte fagdidaktisk forsknings- og udviklingsarbejde indenfor og på tværs af historie, samfundsfag og religion/kristendomskundskab i grundskolen, for at udvikle fagenes kvalitet. Det sker ved at

 • skabe en platform for samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere på tværs af deltagende institutioner – og sammen med andre institutioner, regionalt, nationalt og internationalt
 • undersøge udviklinger og tendenser i fagene aktuelt og historisk
 • udvikle kultur- og kulturfagsdidaktik, med udgangspunkt i histories, samfundsfags og religions didaktiske traditioner og udfordringer og med udblik til kulturdidaktik indenfor andre fag
 • bidrage til udviklingen af forskningsprojekter om fagdidaktik indenfor og på tværs af historie, religion og samfundsfag via deltagelse i nationale og internationale samarbejder og netværk
 • skabe netværk for deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejder i tilgrænsende områder fx omkring demokratisk og politisk dannelse, interkulturel didaktik, uddannelse for bæredygtig udvikling m.m.

Fokusområdet bygger på et samarbejde mellem Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL, HistorieLab og Center for Grundskoleforskning ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU, samt med deltagere fra UC Syd, Professionshøjskolen Absalon og Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Fokusområdeledere

 • Anders Stig Christensen, lektor, Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL  Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
 • Heidi Eskelund Knudsen, lektor, Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL  Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
 • Søren Sindberg Jensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, SDU

Deltagere

 • Hildegunn Juulsgaard Johannesen, ph.d.-studerende, Institut for kulturvidenskaber, SDU
 • Jes Heise Rasmussen, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Jonas Henau Teglbjærg, ph.d.-studerende, Institut for kulturvidenskaber, SDU
 • Karna Kjeldsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Loa Ingeborg Bjerre, lektor, Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL  Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
 • Nadine Malich-Bohlig, lektor, Læreruddannelsen, UC SYD
 • Peter Hobel, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, SDU
 • Torben Spanget Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, SDU
Tilmelding til netværk for lærere

Klik her

Sidst opdateret: 15.07.2022