Skip to main content

Børneliv

Periode

Januar 2022-

Formål

Center for Grundskoleforsknings vision og mission tager afsæt i det gode børneliv. Vi ser et stort potentiale i at forske med børn i grundskolen, og vi tror på at gode børneliv i og udenfor undervisningen tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og arbejder med børnenes ønsker og verdensbilleder.

Derfor centrerer dette fokusområde sig om tilgange til at forske med børn, udvikling af metoder til at samle viden om børneperspektiver og tilgange til at omsætte indsigter produceret om og med børn til at forstå børneperspektiver, bl.a. med henblik på at udvikle god undervisning. Med børnenes livs- og verdensbilleder som omdrejningspunkt vil vi undersøge hvordan man kan skabe muligheder for børnene til at udtrykke deres perspektiver og bidrage som medskabere af gode børneliv i og udenfor undervisningen i fremtiden. Vi har særligt fokus på børneperspektiver i naturfag og børns perspektiver på bæredygtighed og medborgerskab på tværs af fag og i skolen som helhed.

Med udgangspunkt i børnenes forestillinger om og ønsker til gode børneliv arbejder vi med inddragelse af børn med brug af metoder der tilgodeser børns forskellighed – i alder, kompetencer og præferencer, således at alle børn, uanset deres forudsætninger for at deltage, oplever muligheden for at udtrykke sig, blive hørt og set samt inddraget i udarbejdelsen af visioner for børnevenlige fremtider.

Emner indenfor dette fokusområde vil blandt andet være: 

  1. Det kreative og legende liv. Hvordan kan vi fremme kreativ tænkning gennem legende oplevelser som spil, læring og gruppearbejde? Og hvordan kan skolelærerne fremme elevernes kreativitet og fastholde elevernes nysgerrighed for at udforske kreative problemløsninger i deres virkelige liv?
  2. Det gode børneliv i flere arenaer. Det gode børneliv véd vi udspiller sig i forskellige arenaer, og for barnets vedkommende véd vi at disse systemer gensidigt påvirker hinanden.Ved at antage et åbent udgangspunkt ønsker vi at give børn muligheder for at udtale sig om elementer der har betydning for det gode børneliv som også ligger uden for skolen.
  3. Børneperspektiver på bæredygtighed.Hvordan forstår og forholder børn sig til klimakrise og bæredygtighed, og hvilken rolle spiller bæredygtighed i børnenes livsverden? Herunder skal også undersøges hvordan vi kan arbejde med en konstruktiv og handlingsorienteret ramme for at arbejde med bæredygtighedstiltag ud fra børnenes livsverden, forestillinger og værdier.
  4. Børn i det 21. århundrede. 21st century skills er i høj grad på den internationale uddannelsesagenda, med spørgsmål om hvordan der udvikles pædagogiske metoder og materialer til at fostre 21st century skills, hvordan lærere rustes hertil, og hvordan disse skills kan evalueres i skolepraksis. Der er tale om et globalt topdown-perspektiv som vi ønsker at supplere med børns egne lokale oplevelser af disse tiltag, og hvilke færdigheder – i bred forstand – de mener er væsentlige.

Fokusområdeleder

  • Chunfang Zhou, lektor, Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG), IMADA, SDU

Deltagere

  • Julie Bønnelycke, adjunkt, Anvendt Erhvervsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Stine Mariegaard, postdoc, FNUG, IMADA, SDU & adjunkt, Pædagoguddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Sidst opdateret: 15.07.2022