Skip to main content

Forundersøgelse af bæredygtighed i grundskolen

Periode
1. maj - 1.juli 2020

Formål
Bæredygtighed i grundskolen er et pilotprojekt hvor vi i første omgang arbejder på at kortlægge hvilken viden der findes om uddannelse for bæredygtig udvikling i en dansk kontekst. Det er målet at samle denne viden og fremstille den i en oversigtsrapport der også inddrager nordisk og international forskning i det omfang at den skriver sig ind i og forholder sig til de samme fænomener, perspektiver og nøglebegreber som præger den danske forskning på området. Der er i projektet blandt andet fokus på hvordan fag og tværfaglig undervisning arbejder med bæredygtighed. Derudover er vi optaget af elevers emotioner og affektivitet i forhold til pædagogisk facilitering af naturerfaringer som led i en didaktisk dagsorden om bæredygtighed mht. forbrug, produktion, natur, liv og miljø. Projektet ser desuden på hvilke kriterier for uddannelseskvalitet der følger i kølvandet på en sådan bæredygtig didaktisk dagsorden. Pilotstudiet blev afsluttet d. 1. juli og banede vejen for en forskningsansøgning til Danmark Frie Forskningsfond Tematisk 2020. Resultatet er en bevilling på 6,2 mio kr. til forskning i grøn omstilling i grundskolen i samarbejde med UCL, UC Syd, Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet/DPU og 2030-skolerne. Læs mere her.

Fokusområdeleder

  • Nikolaj Elf, professor, centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 

Deltagere

  • Martin Hauberg-Lund Laugesen, postdoc, Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 
  • Thomas R.S. Albrechtsen, docent, UC Syd 
  • Stefan Ting Graf, docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
  • Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole 

Sidst opdateret: 19.07.2022