Skip to main content

Ph.d.-uddannelse

En række danske historikere har opnået deres ph.d.-grad i samarbejde med centret. Især har vi gennemført en del ph.d.-forløb i samarbejde med forskellige kulturhistoriske museer, ligesom vi også gerne huser post.doc.-projekter. Hvis du går med tanker om at udvikle et ph.d.- eller post.doc.-projekt med en relation til centrets emnekreds, er du derfor altid velkommen til at tage kontakt. Herunder følger nogle eksempler på afhandlinger udarbejdet i regi af centret:

Kristoffer Jensen: Da beklædningsindustri blev modeindustri (2011)

Jens Toftgaard: Citydannelse, butiksstrøg og byideal – Odenses centrum, 1870-1970 (2012)

René Schrøder Christensen: Odense Staalskibsværft, 1918-2012 – et teknologisk førende værft nationalt og internationalt? (2016)

Julian Lamberty: Universitetet i konkurrencestaten: Et casestudie af Syddansk Universitet, 1991-2016 (2017)

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne: Arbejderbegrebets politiske historie, 1750-2017 (2017)

Morten Pedersen: When China Awakens… Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig (disputats, 2018)

Asger Nørlund Christensen: Maritime Cultural Exchange Between the Realms of the Danish King and the Netherlands in the Early Modern Period (2019)

Julie Andersen-Mølgaard: “Vi har saftsusme haft mange gode ferier til Tyskland”: Danske turister i Vesttyskland, 1949-1970 (2020)

Nils Valdersdorf Jensen: Moral på grænsen: Smugleri og stat i Det sydfynske Øhav, 1850-2000 (2021)

Sidst opdateret: 17.03.2022