Skip to main content

Center for Erhvervshistorie

Et forskningscenter oprettet af Syddansk Universitet og Industrimuseet

På Center for Erhvervshistorie arbejder vi med dansk erhvervshistorie i et bredt samfundshistorisk perspektiv. Vi er interesserede i at undersøge, hvordan kapitalismen udviklede sig i en dansk sammenhæng og blev en central del af den danske samfundsmodel.

 

Nyheder:   

 • Nyt projekt: Orients Fond har bevilget SDU 14 mio. kr. til etablering af en maritim platform. Fra Det Humanistiske Fakultet deltager Center for Erhvervshistorie, der således får et antal projekter om den maritime sektor i de kommende år.
 • Ny bog: Syddansk Universitetsforlag har udgivet Julian Lambertys ”Universitetet og konkurrencestaten".
 • Nyt projekt: Odense Kommune har bevilget midler til udarbejdelsen af et bind om Odenses nyeste historie. Forskere fra centret deltager i arbejdet.
 • Fra efteråret 2021 indledes en seminarrække om kapitalismens historie på Danish Institute for Advanced Study. Centerleder Jeppe Nevers holder en introducerende forelæsning om emnet onsdag d. 25. august: https://danish-ias.dk/events/jeppe-nevers/
 • Ny bog: Syddansk Universitetsforlag har udgivet ”Nye industrihistorier”, der er redigeret af Jeppe Nevers, Kristoffer Jensen og Jens Toftgaard.
 • Julian Lamberty er 1. september 2020 begyndt som postdoc i centret sideløbende med fortsat ansættelse som inspektør på Industrimuseet. Ansættelsen er finansieret af en bevilling fra Riksbankens Jubileumsfond.
 • Ny bog: Syddansk Universitetsforlag har udgivet Per Bojes ”Vejen til velstand” bd. 2.
 • Ny bog: Gads Forlag har udgivet ”Søfartshistorier: Danmarkshistorien til søs”, der er redigeret af Jeppe Nevers og Anders Ravn Sørensen.
 • Ny bog: Gyldendal har udgivet Kristoffer Jensens ”Dagslysingeniørerne: VKR-gruppen 1970-2010”.
 • Julie Andersen-Mølgaard er 1. marts 2020 begyndt som post.doc i centret. Hun skal arbejde på et turismehistorisk projekt, der er finansieret af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.
 • Industrimuseet har rejst 12,5 mio. kr. fra tre private fonde til at realisere første etape af en gennemgribende opdatering. Læs pressemeddelelsen her.
 • Jeppe Nevers er med i en nordisk forskergruppe, der har fået 33 mio. svenske kr. af Riksbankens Jubileumsfond til at forske i de nordiske lande i nyliberalismens epoke. Projektet forankres i Uppsala og ledes af prof. Jenny Andersson.