Skip to main content

Nyheder

 • 11.10.2021

  DEMENS ID

  Der er omkring 89.000 personer med demens i Danmark, og på grund af den demografiske udvikling er antallet stigende. Eftersom demens ikke kan helbredes, er pleje og omsorg den vigtigste behandlingsindsats. Derfor er der brug for redskaber, som kan hjælpe borgere med demens og deres familie til at mestre deres livssituation og sikre integritet og værdighed i sygdomsforløbet, og det er bl.a. det som forskningsprojektet DEMENS ID arbejder med.

 • 24.09.2021

  Work-in-progress seminar

  Hør om andres projekter - eller få sparring på dit eget projekt!

 • 30.08.2021

  Værdier i Menneskelige Interaktioner: En sprog- og værdianalyse

  Ph.d.-afhandlingen er et delprojekt under projektet Ældrevelfærd og Alkohol: En Vanskelig Cocktail under ledelse af Søren Harnow Klausen. I projektet har vi undersøgt livskvaliteten blandt ældre på plejecentre og ældre boende i eget hjem.

 • 02.07.2021

  Nyt studie om akutlægers etiske overvejelser ifm. genoplivning

  Når en akutlæge er tilkaldt til et alarmopkald, skal der nogle gange træffes en hurtig beslutning om genoplivning eller ej. Hvilke etiske overvejelser bliver der gjort i den situation?

 • 01.06.2021

  Esportens kropslighed – Når kløften mellem det fysiske og virtuelle krydses

  Ph.d.-projektet ’The Embodiment of Esports – Crossing the Gap between Physical and Virtual’ undersøger hvordan talentfulde, professionelle esportsudøvere er kropsligt involveret i de virtuelle verdener de præsterer i. Projektet kombinerer kvalitative interviews og filosofisk-fænomenologiske analyser. Analyserne tager udgangspunkt i udøvernes erfaringer og afdækker, hvorledes spillernes engagement og præstation i de virtuelle ’sports’-verdener inkluderer kropslige og interkropslige forhold. I forbindelse med projektet, diskuteres også videre samfundsmæssige perspektiver, nemlig hvorledes esportsudøvernes engagement kan udvide vores forståelse af hvad der er muligt kropsligt og interkropsligt i virtuelle rum.

 • 23.04.2021

  Ældrevelfærd og alkohol - En vanskelig cocktail

  Nu afsluttes det tværfakultære forskningsprojekt 'Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail' efter tre års tæt samarbejde med hjemmepleje, plejehjem, deres personale og beboerne. Med projektet har man fået en nuanceret viden om borgeres og personalets opfattelse af alkohol på plejehjem og i hjemmeplejen, som er blevet brugt til at udvikle værktøjer der skal fremme borgernes velbefindende.

 • 23.02.2021

  Online seminarrække

  I foråret tilbyder Center for Sundhedsfilosofi og Etik en seminarrække hvor tre forskere præsenterer nogle af centerets centrale forskningskompetencer. Seminarrækken foregår online, den er åben for alle, og man kan deltage i et eller flere af foredragene alt efter interesse.

 • 28.01.2021

  Nyhedsbrev

  Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev? Så skriv til os på sundhedsfilosofi@sdu.dk