Skip to main content

Om SoPraCon

Center for Social Praksis og Kognition er en del af Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet.

Forskningen fokuserer på, hvordan vi som mennesker opnår en fælles forståelse i og igennem social interaktion. Dermed udgør forskningen en del af forskningen i det danske velfærdssamfund, idet den undersøger, hvornår og hvordan vi via vores sproglige og kommunikative kompetencer inddrages i og deltager i samfundet. Ligeledes beskæftiger forskningen sig med de tilfælde, hvor vi ikke inddrages i og deltager i samfundet, samt hvornår og hvordan vi eventuelt kan komme til det igen. Dette undersøges i hverdagslivet såvel som i institutionelle sammenhænge.

Vores primære forskningsmetoder er etnografiske, idet vi observerer og optager eller arkiverer autentisk interaktion og analyserer hvordan deltagerne opnår fælles forståelse når de koordinerer ressourcer de har til rådighed, såsom sprog, gestik, krop, blik samt materielle artefakter. Til dette formål bruger vi etnometodologisk konversationsanalyse (EMCA).

Centret er en del af forskningsenheden PIPE, der i professionel interaktion og ekspertise samler forskere (primært EMCA-analytikere) på tværs af Campus Odense, Campus Kolding og Campus Sønderborg under Syddansk Universitet.

SoPraCons Forskningsområder

Læs mere om SoPraCons 8 forskellige Forskningsområder

Læs mere

Sidst opdateret: 13.10.2021