Skip to main content

Telepraksis i pædagogisk audiologisk (re)habiliteringspraksis

I samarbejde med Center for Høretab, Region Syddanmark, sættes der i dette projekt fokus på de fordele og ulemper der forbindes med at tage telepraksis i brug i audiologisk (re)habiliteringspraksis for børn og unge. Projektet udspringer fra et ønske af praksisfeltet om at kunne anvende telepraksis i højere grad. Ønsket om at inddrage (mere) telepraksis var tilstede inden Coronakrisen, men har fået mere fart siden marts 2020.  Især yderområder i fx Jylland, Langeland, Bornholm, Lolland m.m. er der praktiske barrierer forbundet med audiologisk habilitering af børn og unge, da denne højt specialiserede praksis er forholdsvis centraliseret, og praktikere og/eller klienter derfor skal regne med en del rejsetid. Telepraksis forventes at kunne imødekomme audiologiske praktikeres logistiske udfordringer med at kunne mødes med såvel børn og unge med hørenedsættelse, deres pårørende, og andre praktikere som fx pædagoger og lærere. 

Udover tekniske aspekter af behandling og rådgivning ved hjælp af telepraksis kan der være aspekter af telepraksismødet, som udfordrer eller netop understøtter en god behandlingspraksis. I projektet søges disse aspekter klarlagt igennem en detaljeret granskning ved hjælp af multimodal konversationsanalyse. Oplagte emner er fx muligheder for at fastholde børns opmærksomhed på en person der er tilgængelig på en skærm, udnytte objekter, herunder undervisningsmaterialer, i barnets umiddelbare omgivelser, muligheden for at gennemføre korte vejledninger i akutte situationer, og observationer af forældre-barn interaktion gennem en videoforbindelse. I analysen fokuseres på, hvordan deltagerne i telepraksismødet forholder sig til hinandens adfærd som betydningsfuld, hvilket kommer til udtryk i mødets tidsmæssige og sekventielt organiserede handlinger.

Det centrale datamateriale består af videooptagelser af telepraksis i pædagogisk audiologisk (re)habilitering, hvor fokus er på behandling af børn og unge via rådgivning af deres nære omsorgspersoner. Der er et komparativt element i projektet, hvorfor analyse af ansigt-til-ansigt-møder inddrages. Herudover suppleres med interviews af deltagerne.

Projektet er p.t. i pilotfase.

 

Deltager

Catherine E. Brouwer

 

Eksterne deltagere:

Ulla Henriksen Carl, Center for Høretab

Flemming Wang Jensen, Center for Høretab

Sidst opdateret: 02.09.2021