Skip to main content

Sundhedskommunikation med mennesker med afasi

Afasi, som opstår efter en erhvervet hjerneskade, betyder at den ramte har svært ved at kommunikere som følge af at det er svært at finde ordene, forstå hvad andre siger, læse og skrive. Det har en stor betydning, når man skal kommunikere med andre og ikke mindst med de sundhedsprofessionelle, som skal hjælpe til med behandling og genoptræning. For at kunne kommunikere med patienter/borgere med afasi er det afgørende, at den sundhedsprofessionelle kan tilpasse sin kommunikation til den ramtes aktuelle færdigheder. Derfor forskes der i nye strategier og værktøjer til støttet sundhedskommunikation, herunder undervisningsprogrammer for sundhedsprofessionelle, konkrete samtalestøttende materialer samt måder, hvorpå indsatsen kan evalueres. Følgende projekter omhandler dette:

 

  • KomTil – Sammenhængende forløb for borgere med afasi (finansieret af Trygfonden og Region Syddanmark)
  • Virker samtalepartnertræning? (finansieret af Trygfonden)
  • Samtalestøtte for personer med afasi (finansieret af SDU Human Health)

 

Fælles for alle projekter er at de finder sted i samarbejde med hospitaler, kommuner, patientforeninger og individuelle personer med afasi. Der anvendes en række forskellige metoder til dataindsamling og analyse, så som surveys, kvalitative interviews, observationer, konversationsanalyse og tematisk analyse.

 

Deltager: Jytte Isaksen

Sidst opdateret: 02.09.2021