Skip to main content

Sprogstimulering for flersprogede børn i børnehaver

Sprogstimulering tilbydes til flersprogede børn, der vurderes at kunne have gavn af det. Sprogstimuleringsaktiviteterne foregår oftest i små grupper, hvor det enkelte barn har mulighed for at interagere med både en sprogpædagog og andre børn. Typiske aktiviteter er spil, leg, højtlæsning, sang, rim, temaarbejde, spisning og oprydning. Projektet undersøger kvaliteten af disse interaktioner i forhold til deres potentiale for at stimulere sprogudvikling.
Sprogstimulering er iværksat i Danmark som et specifikt tiltag til en særlig gruppe børn. Men i hvor høj grad er sprogstimulering særlig og på hvilken måde? Hvilke praksisser kan ses som potentielt særlig gavnlig for sprogudviklingen, og hvilke kan ikke? Spørgsmålet er relevant både overordnet i forhold til sprogpædagogik for børn inden skolealderen, og mere specifik til målgruppen af flersprogede børn. Udover at bidrage med indsigter i sprogpædagogik for børnehavebørn, særligt flersprogede børn, sætter projektet fokus på hvordan den professionelle og børnene orienterer sig forskelligt mod aktiviteterne som meningsfulde, herunder hvordan de forholder sig forskelligt til aktiviteterne som sproglig udviklende. Resultater kan bl.a. sammenholdes med forskning omkring sprogudvikling i børnehavealderen generelt, herunder specifikt hvad der betragtes som ønskeligt af sproglige færdigheder i forhold til skoleparathed. Herudover er det oplagt at diskutere forskelle mellem sprogstimulering i børnehaven og undervisning i andet- og fremmedsprog i skolen og for voksne.
Datamaterialet består først og fremmest af videooptagelser af sprogstimuleringssituationer, som analyseres i termer af samtalestruktur, ved hjælp af multimodal konversationsanalyse. Herudover inddrages etnografisk observation samt uformelle interviews. Der ses på forskellige former for sprogpædagogisk praksis, fx brug af spil, forklaring af matematiske begreber, og samtalestrukturer i hvilke der sættes ord på objekter, som findes i omgivelserne.
 
Deltagere:

Sidst opdateret: 02.09.2021