Skip to main content

Digitalt medieret interaktion

Det at mange sociale aktiviteter i dag udføres digitalt, har den konsekvens at vi kan udføre fælles aktiviteter uden at være fysisk sammen. Det at ’spille et spil’, ’lægge an på én’, ’deltage i den offentlige debat’ eller ’give erfaringer videre’ kan nu foregå ved at logge på Fortnite, Tinder, Facebook eller YouTube og deltage digitalt. 
 
Centrets forskning i digitalt medieret interaktion beskæftiger med hvordan deltagerne bruger de ressourcer de har til rådighed til at udføre sociale aktiviteter uden nødvendigvis at være fysisk sammen. Forskningen beskæftiger sig med hvordan deltagerne strukturerer og forhandler om fælles aktiviteter digitalt og herunder hvordan sociale kategorier og sociale relationer bringes i spil og forhandles. Det gælder for eksempel hvordan identiteter konstrueres, positioneringsarbejde, håndteringen af følelsesudtryk samt forhandlinger af sociale normer i situationer hvor interaktion medieres digitalt.
 
Studierne inden for dette område bidrager med viden om hvordan brugerne orienterer sig imod og udnytter kommunikationssituationens rammer og mediernes affordances i interpersonel kommunikation. Her er det centralt at der sjældent er fælles fysisk tilstedeværelse, og at skriftsprog ofte bruges til at kommunikere med. 

Forskningen omfatter forskellige platforme og interaktionsformer, herunder interaktion på forskellige online fora, chat, kommentartråde, repræsentationer af digitalt medieret interaktion i fiktion samt avisartikler udgivet online analyseret som interaktion.

Denne forskning benytter sig af metoder der tilpasses de digitale teknologier og kontekster der undersøges. Eksempler er ’digital’ konversationsanalyse, interaktionel pragmatik og multimodal analyse.

Deltagere: Elisabeth Muth Andersen


Sidst opdateret: 02.09.2021