Skip to main content

Interaktion og robotteknologi

Mennesket interagerer med robotter i forskellige sociale sammenhænge. Vi undersøger, hvordan mennesket interagerer med robotteknologi i forbindelse med fysiske aktiviteter.

I projektet ‘Bodily and Robotic Interaction: A Transdiciplinary Concept of Rehabilitation Training (BARI)’ undersøger vi, hvordan mennesker med fysiske funktionsnedsættelser interagerer med en særlig type af robotteknologi i forbindelse med genoptræning. Formålet er at udvikle teknologien, så den kan muliggøre, at mennesker med fysiske funktionsnedsættelser kan genoptrænes, hvor deres fysiske formåen ellers forhindrer eller besværliggør rehabilitering, og at de kan deltage i fysiske aktiviteter i hverdagen sammen med andre.

Projektet udføres i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, og det Tekniske Fakultet, SDU  i forbindelse med SDUs strategiske satsning i det humanistiske, sundhedsvidenskabelige og tekniske forskningssamarbejde, TRINITY.

Vi undersøger interaktioner, der involverer robotteknologi, med EMCA studier af multimodal interaktion. I TRINITY er der fokus på nedenstående.

1.    Interaktion med robotteknologien med rehabiliteringsformål (BARI) foregår i kliniske miljøer og involverer fagpersoner som fx fysioterapeuter, der instruerer patienten i, hvordan patienten skal udføre en bevægelse for at opnå den bedst mulige effekt af træningen. Formålet er her at undersøge, hvad robotunderstøttet rehabiliterende fysioterapeutisk træning er, og hvordan det opnås socialt. Projektet undersøger den fysiske interaktion imellem patient og robotteknologi i relation til fysioterapeutens multimodale instrukser og omvendt fysioterapeutens multimodale instrukser i relation til robotteknologiens muligheder, patientens formåen og interaktionen imellem patient og robotteknologi.
2.    Robotteknologi tjener i mange hverdagssituationer til at assistere personer med fysiske funktionsnedsættelser til at udføre daglige gøremål, som f.eks. at spise. Dette projekt er interesseret i at undersøge, om og hvordan robotteknologi kan understøtte mennesker med fysiske nedsættelser, således at de kan deltage i fysiske (sports) aktiviteter. Her tilsigtes det at opnå en teknologi, der assisterer udøveren i en sådan grad, at hun ikke orienterer sig imod teknologien. Med en EMCA tilgang undersøges den interaktionelle relation imellem teknologi, den assisterede udøver og øvrige udøvere.

Deltagere:
Ekstern lektor Nathalie Schümchen, Institut for Sprog og Kommunikation
Professor Gitte Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation
Ph.d.-studerende NN

Samarbejdspartnere:
Lektor Anders Holsgaard-Larsen, Klinisk Institut
Lektor Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (projektleder)
Professor Per Aagaard, Institut for Idræt og Biomekanik


Sidst opdateret: 06.09.2021