Skip to main content

Engelsk som lingua franca i danske institutionelle interaktioner


Forskningen i engelsk som lingua franca undersøger hvordan samtaledeltagere i institutionel interaktion i flersproglige danske sammenhænge dels bruger engelsk til at muliggøre samtale på et fælles (andet)sprog, hvis samtaledeltagerne har forskellige førstesprog, og dels bruger engelsk som en ressource til at opnå sociale og interaktionelle mål, herunder f.eks. at skabe et socialt og/eller fagligt hierarki baseret på (engelsk)sproglig formåen eller sproglig viden om engelsk.
 
Brugen af engelsk som fælles sprog bliver stadig mere udbredt i danske virksomheder og institutioner. Derfor er det vigtigt at belyse de sociale og interaktionelle mekanismer der kendetegner brugen af engelsk som lingua franca. Det gælder ikke mindst det komplekse samspil mellem sproglige og faglige kompetencer samt hvordan engelsk kan bruges som en ressource til at inkludere, men også ekskludere bestemte deltagere.
 
Forskningen benytter sig af etnometodologi og multimodal konversationsanalyse, som gennem detaljerede beskrivelser af interaktionen tur for tur gør det muligt at beskrive deltagernes metoder til at søge at opnå en fælles forståelse, herunder også hvordan engelsk (og andre sprog) indgår som en ressource i disse bestræbelser.
 
 

Sidst opdateret: 13.10.2021