Skip to main content

Audiologopædi i kulturel og sproglige mangfoldighed/ Speech and Language Therapy in Cultural and Linguistic Diverse Populations


Jytte Isaksen, PhD, SLT og lektor og Maja Sigurd Pilesjö, PhD, SLT og lektor

I Danmark og Sverige er populationen med et andet modersmål end dansk og svensk vokset meget de sidste år. I Danmark er 10 % og i Sverige 19.6 % af populationen født i et andet land. Disse grupper er også øget inden for det audiologopædiske felt. Det stiller nye krav til (audio)logopædisk praksis. Der mangler studier om audiologopæders viden, uddannelse og praksis vedrørende arbejdet med flersprogede voksne personer i rehabilitering og børn med udviklingsmæssige funktionsnedsættelser (cerebral parese, autisme mv.).

Formålet med dette studie er at få et overblik over audiologopæders uddannelse og praksis vedrørende vurdering, behandling og vejledning af personer med sproglige vanskeligheder og flersprogethed. Studiet undersøger også hvilke udfordringer der kan opstå i arbejdet med personer i sproglig og kulturel mangfoldighed.

For at opnå formålet blev der brugt et spørgeskema med kvantitative og kvalitative spørgsmål. Spørgeskemaet, med 74 spørgsmål, blev sendt til audiologopæder i Danmark og Sverige, 2019, via personlige kontakter, sociale medier og faglige foreninger. Det indholdt spørgsmål vedrørende følgende emnerne: demografi, uddannelse, intervention og udfordringer i arbejdet.
I alt var der 205 audiologopæder som besvarede spørgeskemaet fra begge lande. Resultaterne fra spørgeskema-besvarelserne er under bearbejdning og analyse.

Resultaterne fra studiet bidrager med viden om audiologopæders viden og uddannelse om sproglig og kulturel mangfoldighed. Det giver kendskab til audiologopæders praksis i arbejdet med vurdering, behandling/undervisning og vejledning samt til hvilke barrierer der opleves i arbejdet. Fundet kan danne et grundlag for hvordan uddannelserne bedre kan forberede studerende i deres arbejde som audiologopæder. Resultaterne kan også indikere hvordan udredning, behandling og vejledning kan forbedres i det audiologopædiske arbejde med personer i sproglig og kulturel mangfoldighed.

Studiet laves i samarbejde med Samantha Siyambalapitiya og David Trembath, Griffith University, Australia

Sidst opdateret: 06.04.2021