Skip to main content

SELC

Second Language Research Center (SELC)

Forskningscentret SELC blev etableret i 2010 på Syddansk Universitet. Centrets forskningsområde er andetsprogslæring- og brug hos både børn og voksne. Centret dækker to primære forskningsgrene: (1) grundforskning i andetsprogslæring- og brug i forskellige sammenhænge og miljøer, fx klasseværelser, virksomheder, serviceområdet og hverdagsaktiviteter; og (2) anvendt forskning i fremmedsprogspædagogik og forskningsbaseret udvikling af L2 curricula.

SELCs mål er at bidrage til et voksende paradigme i andetsprogsforskningen, som kombinerer kognitiv lingvistik og studier i sprogbrug. Igennem denne forskning promoverer SELC en empirisk baseret forståelse af andetsprogslæring som drevet og formet af sprogbrug. Forskningen i SELC bygger på både naturligt forekommende og eliciterede andetsprogsdata. SELC anvender en bred vifte af kvalitative og kvantitative metodologier i såvel længde- som tværsnitsundersøgelser.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 05.11.2020