Skip to main content

Forskning

Center for Middelalder- og Renæssancestudier ved Syddansk Universitet har i mere end tredive år været rammen om individuelle og kollektive forskningsprojekter inden for en række forskellige områder. Særlige fokusområder i øjeblikket strækker sig fra engelske middelalderstudier over teaterhistorie, folkelig litteratur og kultur, korstogshistorie, klosterhistorie, latinske og byzantinske studier og gotisk til fysisk antropologi og DNA-undersøgelser.

Centret lægger vægt på den tværfaglige tilgang og støtter forskningen gennem åbne seminarer og internationale kongresser og ved meget aktiv deltagelse i internationale samarbejder. Centret har en stor udgivelsesvirksomhed og formidler forskningens resultater bredt, også uden for universitetsverdenen.

For en beskrivelse af de enkelte forskningsemner, se under hovedbestyrelsens medlemmer.

Sidst opdateret: 05.11.2020