Skip to main content

Symposium 2006

1500-tallets danske renæssance i europæisk belysning.

Program

Torsdag den 9. november

9.30-10.00 Registrering

10.00 Åbning af symposiet ved dekan Flemming G. Andersen og leder af Center for Middelalderstudier lektor ph.d. Kurt Villads Jensen

1. session 10.15-12.00

John Miles Foley: The epique Tradition of the Renaissance. A Perspective

Foley is Curators' and Byler Professor of Classical Studies and English at the University of Missouri and director of its Center for Studies in Oral Tradition. He is the author of Homer's Traditional Art, The Singer of Tales in Performance, Immanent Art, Teaching Oral Traditions, and numerous scholarly articles.

Marianne Børch: Mellem middelalder og renæssance – sproglig fornyelse

Marianne Børch er dr. phil. og lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved SDU. Hun har forsket i tidlig engelsk litteratur og er særlig kender af Chaucer.

Frokost 12.00-13.30

2. session 13.30-15.00

Marianne Pade: Traditionen fra det antikke Rom

Marianne Pade er forskningsprofessor ved Afdeling for Klassisk Filologi ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder er bl.a. græsk og romersk historiografi, den klassiske tradition samt dansk og italiensk nylatin.

Christian Høgel: Traditionen fra Byzans

Christian Høgel er ph.d. og adjunkt ved Klassiske Studier, SDU. Han har specialiseret sig i byzantinsk litteratur og i humanitas-begrebet fra antik til renæssance.

Kaffepause 15.00-15.30

3. session 15.30-17.00

Benjamin Boysen: Den misforståede renæssance

Benjamin Boysen er ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier og har bl.a. arbejdet med Petrarca.

Jacob Wamberg: Renæssancens landskabsmaleri – en ufortjent hegemoni?

Jacob Wamberg er professor i kunsthistorie ved Aarhus universitet. Hans doktordisputats Landskabet som verdensbillede har givet genlyd langt ud over universitetets verden.

Renæssancemiddag. 19.00 –

Fredag den 10. november

9.00-10.30 4. session

Leif Søndergaard: Dansk skolevæsen 1400-1600

Leif Søndergaard er ph.d. ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU og har arbejdet med karneval, skolekomedier og folkekultur i almindelighed

Sven Lindahl: Introduktionen af græsk i Danmark i renæssancen

Sven Lindahl er ekstern lektor ved Klassiske Studier, SDU og har forsket i romersk digtning og den højere skoletradition i Danmark.

Kaffepause 10.30-11.00

11.00-12.30 5. session

Kaare Rübner Jørgensen: Poul Helgesen som historieskriver i europæisk belysning

Kaare Rübner Jørgensen er Danmarks førende kender af Poul Helgesens omfattende forfatterskab.

Tore Nyberg: Historieinteressen i renæssancen. Apotekerne Cornelius Hamsfort den ældre og yngre

Tore Nyberg er lektor emeritus. Blandt hans mange forskningsområder er også fynsk lokalhistorie.

12.30-13.30 Frokost

13.30-15.00 6. session

Janus Møller Jensen: Renæssancen og det fantastiske. Kortlægningen af Det yderste Nord

Janus Møller Jensen er ph.d. og adjunkt ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU. Han har arbejdet med korstogsbegrebet i renæssancen, herunder synet på Grønland.

Lars Bisgaard: Kampen om enhjørningen. Christian 2. mellem gammelt og nyt

Lars Bisgaard er ph.d. og lektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU. Han har især beskæftiget sig med kirke og adel i senmiddelalder og renæssance.


 

 

Sidst opdateret: 22.12.2016