Skip to main content

Dies Medievalis 2016

Tilmelding sker til Birgit Toft: bit@ostfynsmuseer.dk eller tlf. 65 31 02 07 senest den 11. maj 2016. Arrangementet er åbent for alle (gratis). Pris for deltagelse i frokost er 150 kr. og meddeles ved tilmelding. 

 

PROGRAM:

10.00-11.00:

Velkomst ved Janus Møller Jensen, Østfyns Museer.

Bispegrav og nadversæt fra Skt. Albani kirke ved Jakob Tue Christensen & Mikael Bjerregaard, Odense Bys Museer.

Ribe i 700-tallet : en ’by’ mellem Nord og Syd ved Sarah Croix, Aarhus Universitet.

11.00-11.30:

Kaffe

11.30-13.00:

Sanserne i middelalderkirkens riter ved Nils Holger Petersen, Københavns Universitet.

Nyt lys over Fyns middelalderlige købstadskirker ved Thomas Bertelsen, Nationalmuseet.

Helgenbilder i hagiografi og liturgi
ved Steffen Hope, Syddansk Universitet.

13.00-14.00:

Frokost

14.00-15.00:

Erik Menveds ”ridderfest” foran Rostocks mure 1311: En ”overset” turnering – unødvendig ødselhed eller politisk investering? ved Steffen Harpsøe, Rigsarkivet.

Danmark, dan(sk)erne og pirateri i middelalderen ved Thomas Heebøll-Holm, Syddansk Universitet.

15.00-15.15

Kaffe

15.15-16.15

Modtagelse af pavelige legater: Rituel accept og dissens af pavelig autoritet ved Emil Lauge Christensen, Aalborg Universitet.

Sagen om Ærkebiskop Eskils tabte formue - en international finansskandale fra 117o'ernes Paris ved Mia Münster-Swendsen, Roskilde Universitet.

16.15-16.30

Afrunding 

Sidst opdateret: 22.12.2016