Skip to main content

Dies Medievalis 2015

Tilmelding sker til Sara Agnete Hanghøj sah@ostfynsmuseer.dk eller telefon 65 31 02 07 senest d. 11. maj. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Pris for deltagelse i frokost er kr. 150 og dette meddeles ved tilmelding.

PROGRAM:

10.00-11.00:

Velkomst ved Janus Møller Jensen, Østfyns Museer, Nyborg Slot.

Radulfs skrift om den åndelige kalk eller den hellige gral ved Torben Bramming, Ribe Domkirke.

Hvordan formidler man den østnordiske middelalderlitteratur for nutidens studerende og andre interesserede  - med Chrétien de Troyes' romancer som eksempel ved Sigurd Kværndrup, tidl. Københavns Universitet og Linnéuniversitetet

11.00-11.30:

Kaffe

11.30-12.30:

Forskelle mellem bybefolkninger og landbefolkninger i middelalderen i Hertugdømmerne og Danmark - belyst ved de kemiske analyser foretaget i EU-projektet Bones4Culture ved Kaare Lund Rasmussen, Syddansk Universitet

Klosterarkæologi i Danmark. Før, nu og i fremtiden ved Hans Krongaard Kristensen, Aarhus Universitet.

12.30-14.00:

Frokost.

14.00-15.00:

Portrætter, portrættering og selvfremstilling i høj- og senrenæssancens Italien ved Jeppe Priess Gersbøll, Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling/Københavns Universitet.

Language - Discourse - Power: Power: Moral-Didactic Poetry in 12th and 13th Century Germany and England ved Claudia Wittig, Syddansk Universitet, Odense

15.00-15.15

Kaffe

15.15-16.15

Vikinger og Hvider i vækst. Formidling og middelalderkulturarv - turisme og mentalitet - Vestsjælland og Nordeuropa ved Anders Bonde Hansen, Københavns Universitet/Museum Vestsjælland

"Huo som thisse æffter skreffne bøner læsær i xxx dage meth gudælighet for iomfru maria billet oc meth ieth brinende lyus, tha vordær then menniske hørdh". Materalitet og perception i senmiddelalderens fromhedspraksis ved Laura Katrine Skinnebach, Aarhus Universitet.

16.15-16.30

Afrunding

 

 

 

Sidst opdateret: 22.12.2016