Skip to main content

Dies Medievalis 2014

26. maj på Nyborg Slot.

Tilmelding til Nicolai Godvin, Nyborg Slot, senest d. 16. maj: nig@ostfynsmuseer.dk

Program:

10.00-11.00
Velkomst v/ Janus Møller Jensen, Østfyns Museer / Nyborg Slot
De byggeglade brødre - nogle betragtninger over tiggerklostrenes planløsning og brug i middelalderens Danmark v/ Morten Larsen, Aarhus Universitet
Præsentation af "Birgitta Atlas" v/ Tore Nyberg, Syddansk Universitet

11.00-11.30: Kaffe

11.30-13.00:
Autoritative rollemodeller og klassisk dannelse i det 10. århundrede. Et spørgsmål om tilpasning og selektion? v/ Sigga Engsbro, Syddansk Universitet
Tusind og Én Nat: Øst-vest, muslimer-kristne v/ Ellen Wulff, København
Dansk identitet i højmiddelalderens gejstlige miljøer - delresultater fra et ph.d.projekt i opløbsfasen v/ Kasper Holdgaard Andersen, Københavns Universitet

13.00-14.00: Frokost

14.00-15.30
De foreløbige resultater af undersøgelserne på Thomas B. Thriges Gade i Odense v/ Jakob Tue Christensen og Kirstine Haase, Odense Bys Museer
Residensstæder og rejsekongedømmet i dansk senmiddelalder. En begrebsafklaring v/ Ulrik Eskekilde Nissen, Østfyns Museer/Nyborg Slot
Idealstat og lov: Christian 2's land- og bylov v/ Christina Lysbjerg Mogensen, Aarhus Universitet

15.30-15.45: Kaffe

15.45-16.45
Jyske Lov - national myte og omstridt forskningsemne v/ Michael gelting, Rigsarkivet
Juridiske foraer og strategiske valg - og brug af forskellige konfliktløsningsmideller i højmiddelalderens Danmark v/ Helle Vogt, Københavns Universitet

16.45-17.00: Afrunding

Sidst opdateret: 22.12.2016