Skip to main content

Dies Medievalis 2012

 Mandag d. 14. maj 2012 kl. 10-17

i Riddersalen på Nyborg Slot

Deltagelse i seminaret er gratis. Pris for deltagelse i frokost i Rådhuskælderen er 100 kr/75 kr. for studerende. Tilmelding senest 1. maj til Nicolai Godvin på mail nig@ostfynsmuseer.dk

Program

10.00-10.30 Receptionen af den antikke arv og idealer for dannelse og regeringsmagt ca. 900-1100 i Øst og Vest. Ligheder og Forskelle?
Sigga Engsbro, Syddansk Universitet
10.30-11.00 Tro og kærlighed som udvekslingsrelationer. Luthers brug af monastiske motiver i kampen med romerrettens retfærdighedsbegreb
Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet
11.00-11.30 Kaffe
11.30-12 Bones4Culture – et projekt om Slesvigs middelalderbefolkning,
Jesper Boldsen, Syddansk Universitet
12.00-12.30 Harald Blåtands korsmønter: Kristne mønter til kongens stormænd og til Hedebys købmænd
Jens Christian Moesgaard, Nationalmuseet
12.30-13.45 Frokost
13.45-14.15 Runernes Thor
Lasse Sonne, Københavns Universitet
14.15-14.45 Center for Middelalderlitteratur (CML): Et forsøg på at forstyrre den faglige fødekæde
Lars Boje Mortensen, Syddansk Universitet
14.45-15.15 ”Kan man virkelig det?”: Middelalderens borge som app – et formidlingsprojekt
Christian Irgens, Danmarks Borgcenter
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.15 Helgenkult og Identitet: Historie, Liturgi og Teater
Nils Holger Petersen, Københavns Universitet
16.15-16.45 Kristne skrifter om islam i middelalderen
Kurt Villads Jensen, Syddansk Universitet
16.45-17.00 Afrunding

Sidst opdateret: 22.12.2016