Skip to main content

Dies Medievalis 2011

Mandag 30. maj 2011

Nyborg Slot, Riddersalen

Program

10.00-10.10     Velkomst, Janus Møller Jensen (Østfyns Museer/Nyborg Slot) 

10.10-11.10     Hedenske og kristne vikingeskjalde, Rikke Malmros (AU)

Nyt om den italienske helgen S. Francesco Caracciolos liv og død, Kaare Lund Rasmussen (SDU)  

11.10-11.40     Kaffe

11.40-12.40     Nyt fra kongens Jelling, Rasmus Birch Iversen (Vejle Museum)

Ribe Bys Historie - principper og byteorier bag, Søren Bitsch Christensen (AU) 

12.40-13.40     Frokost  

13.40-15.10     Præsentation af det kollektive forskningsprojekt ”Danish Historical Writing before 1225 and Its Intellectual Context in Medieval Europe”, Mia Münster Swendsen, Karsten Friis-Jensen, Sigbjørn Olsen Sønnesyn (KU)

For Rachel eller Lea? Politisk kommunikation og teologisk disput i pavelige prædikener i 1200-tallet, Iben Fonnesberg Schmidt (AAU)

”Vor Frues mange jernkøer”: Om at udgive Danmarks ældste kirkeregnskab, Lars Bisgaard (SDU) 

15.10-15.40     Kaffe  

15.40-17.10     Pirater og guerra maritima omkring år 1300, Thomas Heebøll-Holm (KU)

Geografi og oprindelsesmytologi i norrøn historieskrivning, Anders Gade Jensen (AU)

Fra forfald til blomstring. Revurdering af dansk senmiddelalder, Pil Dahlerup (KU) 

17.10-17.25     Afrunding


 
Tilmelding til Nicolaj Godvin nig@nyborg.dk

Sidst opdateret: 22.12.2016