Skip to main content

Dies Medievalis 2010
Som en videreudvikling af det allerede eksisterende samarbejde afholdt Center for Middelalderstudier på Syddansk Universitet og Østfyns Museer den traditionelle Dies Medievalis på Nyborg Slot mandag d. 31. maj 2010.
Den danske middelalderdag - Dies Medievalis - er et årligt tilbagevendende forum, hvor middelalderforskere fra hele landet mødes for at præsentere nye aspekter inden for udforskningen af dansk middelalder til gensidig inspiration og som bidrag til at udvikle forskningen.

Program
10.00-11.00 Rigsborgen – logistisk støttecenter. Tanker i forbindelse med et forskningsprojekt om Nyborg Slot Lars Ewald Jensen, Østfyns Museer
Om krop, tid og rum i middelalderlig religiøsitet – eller: Abbed Wilhelms tænder Torben Kjersgaard Nielsen, AAU
11.00-11.30 Kaffe
11.30-12.30 Bøn i 1000 år fra Augustin til Gerson: Højmiddelalderens gennembrud
Brian McGuire, RUC
Krakeleret kulturarv – ammoniak og trafik på kollisionskurs med kalkmalerier Lilian Skytte, SDU
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 Den første oversættelse af koranen. En græsk koran fra før år 870
Christian Høgel, SDU
Den engelske bibel på bålet i den lange Reformation
Avner Shamir, RUC
Vold og lokal konflikthåndtering i Japans middelalder
Morten Oxenbøll, KU
15.00-15.30 Kaffe
15.30-17.00 Ejendom og jomfrudom. Kristningen af ægteskabet på Island i middelalderen 1200-1600 Agnes S. Arnorsdottir, AU
Kanonisk rets påvirkning på konstruktionen af voldtægt i dansk middelalderret
Helle Møller, AU
Dorothea af Brandenborg, Danmarks riges hustru og regent. En nyfortolkning af Danmarkshistorien mellem 1448 og 1495
Carsten Jahnke, KU
17.00-17.15 Afrunding.

   

   

   

         

Sidst opdateret: 22.12.2016