Skip to main content

Dies Medievalis

Interessen for Middelalderen er voldsom stor, som middelalderåret 1999 illustrerede, og den er ikke blevet mindre siden. Men hvordan går det med middelalderforskningen sådan helt generelt? Nogle områder hæger om traditionen og forfiner den, andre steder bliver helt nye forskningsområder taget op eller helt nye metoder anvendt.

Den danske middelalderdag - Dies Medievalis - er en invitation til at mødes og holde sig orienteret om, hvad der foregår inden for området. Det er ikke intentionen at dække alt eller give et helhedsbillede, dertil er middelalderen og forskningen om den alt for broget og mangfoldig. I stedet vil Dies Medievalis bestå af en række korte præsentationer af forskningsområder eller -miljøer, som forhåbentlig kan virke til gensidig inspiration og være med til at udvikle forskningen yderligere. 


Sidst opdateret: 17.11.2017