Skip to main content
Centeret har tilknyttet en række nuværende medarbejdere og tidligere med fortsat tilknytning til SDU. Hovedparten er fra Institut for Historie (Historie, Religion, Centre for Medieval Literature), og hertil medarbejdere fra Institut for Sprog og Kommunikation, Institut for Kulturvidenskaber,  Institut for Kemi og Fysik, Syddansk Universitetsbibliotek samt Odense Bys Museer og Nyborg Slot. Dermed er centret det mest tværfaglige på instituttet, ligesom det lever op til nutidige målsætninger om at blande sig med den omgivende samtid. Dette mål er nået gennem 40 års aktivt virke og gør Center for Middelalder- og Renæssancestudier til det ældst eksisterende center af sin art i Danmark.