Skip to main content

Om Center for Learning Computational Thinking

Center for Learning Computational Thinking (CLCT) er etableret, da der i forsknings- og samfundsmæssigt er en stigende interesse i Computational Thinking (CT).

Interesse vedrører ikke mindst udviklingen af forskningsbaserede måder for hvordan CT kan understøtte læring. Det afspejles i den hastigt voksende udbredelse af CT i uddannelsessektoren, f.eks. som fagmål i Undervisningsministeriets fællesmål, og med introduktionen af faget Informatik som obligatorisk på HHX og valgfag på HTX og STX.

Spredningen  gør det så meget desto vigtigere at relatere kritisk, reflekterende og pædagogisk til både, hvad CT er, og hvordan det kan bruges i forbindelse med læring.

Computational thinking (CT)

CT kan defineres som de kognitive processer, der er involveret i udviklingen af IT-artefakter og applikationer, der er en stor del af vores dagligdag. Dette skal forstås bredt, så kritisk overvejelse af design og brug af IT- artefakter er en integreret del af udviklingsprocessen.

CT omfatter algoritmisk tænkning, udvikling af algoritmiske modeller og beregninger, computer visualiseringer og programmering. Det omfatter også algoritmisk tænkning i andre sammenhænge end programmering, f.eks. analog algoritmekonstruktion og kropslig forankret algoritmisk interaktion.

CT kan i den bredeste forstand ses som en problemløsningsmetode,  der får mennesker til at finde kreative løsninger på store samfundsmæssige problemstillinger som verden, står over for i dag.

Center for Learning Computational Thinking (CLCT)

På SDU ser vi, at CT er berettiget inden for humaniora og samfundsvidenskab samt inden for videnskabelige, tekniske og sundhedsmæssige områder. Vi har derfor dannet Center for Learning Computational Thinking, som et samarbejde mellem:

I dette samarbejde bringer vi mange forskellige vinkler ind i jagten på gode, forskningsbaserede måder at inddrage CT på alle uddannelsesniveauer.

For at styrke dette fokus har CLCT også et tæt samarbejde med UC Syd. En del af vores projekter i centeret foregår i stort samarbejde med IT-vest og universiteter der har til formål at sikre it uddannelserne gennem It-vest.

It-vest og CT

IT-vest er et samarbejde mellem universiteter i det vestlige Danmark. Involveret er SDU, AU og AAU. De tre universiteter tilbyder en lang liste af forskellige it-uddannelser, og It-vests største fokuspunkter er: Udbydelser af uddannelsen Cand.it samt masters i IT på videreuddannelses niveau og at arbejde med CT og informatik som et grundlæggende element på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

It-vest er frontløber, når det kommer til Computational Thinking med direktør Michael E. Caspersen, der har specialiseret sig i området. CLCT arbejder tæt sammen med It-vest med hensyn til projekter, publikationer, finansiering m.m.

It-vest producerer en podcast-serie om Computational Thinking, som vi varmt kan anbefale.

Formålet med centret er at:

  • Udføre forskning i Computational Thinking (CT). Der er særligt fokus på udvikling af CT-didaktik samt på inddragelse af "Computionelle Ting" til støtte for læring med og fra CT
  • Udvikle kurser for videreuddannelse i CT for det omkringliggende samfund gennem workshops, seminarer og aktiviteter gennem samarbejde med lokale og nationale virksomheder. Kurserne henvender sig i første omgang til lærere på flere niveauer; i grundskolen, i gymnasier og på universitetet
  • Bidrage til at sikre, at CT integreres i kurser generelt på SDU, helst gennem specielt organiserede videreuddannelseskurser for forskere og lærere, med inddragelse af analoge og digitale former for CT i overensstemmelse med de faglige behov
  • Arbejde for at højne det generelle kompetenceniveau i samfundet inden for CT

De fire formål opfattes alle som integrerede opgaver.

Institut for Design og Kommunikation Syddansk Universitet
  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 06.03.2021