Skip to main content

Gotland-manifest

 

 

Gotland-manifestet 

Den østtyske statssikkerheds efterretningsaktivitet mod de nordiske lande er i dag fortid.

Det er samtidshistorie og en vigtig del af international politik.

I de forløbne 20 år har den fortrinsvis været genstand for undersøgende journalistik.

Historikerne og statsvidenskabsforskernes interesse er langsomt og sikkert vokset. Forskningen om det østtyske efterretningsvirksomhed bør dog være en integreret del af vores europæiske historie. Det er imidlertid endnu ikke tilfældet.

En årsag er, at afgørende dokumenter fra den østtyske statssikkerhed endnu ikke er alment tilgængelige for forskningen. Det drejer sig om ”Rozenholz”-dokumenterne om nordiske statsborgere. ”Rosenholz”-dokumenterne om Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige befinder sig i CIA’s arkiv i USA. Med det forslag tager vi tråden op fra den tidligere medarbejder i Forbundskanslerkontoret Ernst Uhrlau, der i dag er præsident for Bundesnachrichtendienst. Allerede i februar 2000 foreslog han de nordiske ambassadører at dokumenterne blev overgivet til Stasiarkivet. Et foreslag som ingen af de Nordiske lannde protesterede imod, men som alligevel aldrig  blev gennemført.

Vi opfordrer de nordiske regeringer til at stillede Rosenholz-dokumenterne til rådighed for Stasi-arkivet, som har ansvaret for den historiske bearbejdning og beskyttelse af personfølsomme oplysninger fra DDR’s historie. Tiden er inde til, at historiske dokumenter om den østtyske efterretningsvirksomhed i Norden overlades til den historiske forskning.

Visby 27. september 2011

Birgitta Almgren (Sverige)

Thomas Wegener Friis (Danmark)

Kimmo Elo (Finland)

Helmut Müller-Enbergs (Tyskland)

Baggrund af for pressen af Thomas Wegener Friis:

Ernst Uhrlau gav i 2000 de nordiske ambassadører følgende forslag: ”De ’Rosenholz’-dokumenter der befinder sig i USA og som giver henvisning til danske, finske, norske og svenske borgere, bør overgives til Stasiarkivet”.  De enkelte lande overvejede forslaget. (Så vidt vi har kunnet fastslå, gik Danmark og Sverige ud fra, at ”Rosenholz”-dokumenterne allerede befandt sig i Tyskland). Det finske sikkerhedspoliti meddelte det finske udenrigsministerium, at det ikke så grundlæggende hindringer for overdragelsen af information om finner i ”Rosenholz” til Stasi-arkivet. Departementschefen i det finske udenrigsministerium Jukka Valtasaari meddelte den 4. juli 2000 til sin regering: ”Sverige, Norge og Danmark er parate til at støtte overdragelsen af materialet til Tyskland. Norge og Sverige har allerede svaret positivt”. Nu bør handling følge ord.

Læs om konferencen hvor manifestet blev til

Se presseklip vedr. manifestet

 

Sidst opdateret: 26.05.2020