Skip to main content

Sprogforståelse og kognitiv processing

Sprogforståelse og kognitiv processing hos børn med hørenedsættelse samt børn med specifikke sprogforstyrrelser i alderen 7 til 12 år


Børn med hørenedsættelse er en heterogen gruppe, hvor der ses stor individuel variation i forhold til sprogforståelse, hukommelse og opmærksomhed.
Ph.d.-projektet undersøger sprogforståelse og kognitiv processering hos danske høreapparatsbrugende børn med hørenedsættelse, børn med specifikke sprogforstyrrelser (SLI) samt typisk udviklede børn i alderen 7 til 12 år.
Kognitiv processering, mind, undersøges med udgangspunkt i: verbal arbejdshukommelse, fonologisk korttidshukommelse, visuel arbejdshukommelse, ordgenkaldelse, leksikalsk organisering i langtidshukommelsen, vedvarende opmærksomhed samt selektiv opmærksomhed.
Et komparativt tværsnitsstudie undersøger inter- og intragruppe samt individuel variation mellem børnene. I forhold til undersøgelsen af variation i sprogforståelse og kognitiv processering er der et specifikt fokus på børn med hørenedsættelse, som har sprogforståelsesvanskeligheder sammenholdt børn med SLI.

Følgende personer er tilknyttet projektet

Ph.d.-stipendiat Annette Esbensen
Lektor, ph.d., ph.d.-vejleder Pia Thomsen
Ph.d.-projektet er financieret af Oticon Fonden.

Publikationer

  • Thomsen P. & Esbensen A. (2013). Forskellige typer af sprogvanskeligheder? Fokus på betydningen af inputtet, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner, Dansk Audiologopædi, 49(2), 5-23.

 

Sidst opdateret: 29.08.2017