Skip to main content

Sprogforståelse og kognitiv processing

Sprogforståelse og kognitiv processing hos børn med hørenedsættelse samt børn med specifikke sprogforstyrrelser i alderen 7 til 12 år


Børn med hørenedsættelse er en heterogen gruppe, hvor der ses stor individuel variation i forhold til sprogforståelse, hukommelse og opmærksomhed.

Ph.d.-projektet undersøger sprogforståelse og kognitiv processering hos danske høreapparatsbrugende børn med hørenedsættelse, børn med specifikke sprogforstyrrelser (SLI) samt typisk udviklede børn i alderen 7 til 12 år.

Kognitiv processering, mind, undersøges med udgangspunkt i: verbal arbejdshukommelse, fonologisk korttidshukommelse, visuel arbejdshukommelse, ordgenkaldelse, leksikalsk organisering i langtidshukommelsen, vedvarende opmærksomhed samt selektiv opmærksomhed.

Et komparativt tværsnitsstudie undersøger inter- og intragruppe samt individuel variation mellem børnene.

I forhold til undersøgelsen af variation i sprogforståelse og kognitiv processering er der et specifikt fokus på børn med hørenedsættelse, som har sprogforståelsesvanskeligheder sammenholdt børn med SLI.

Følgende personer er tilknyttet projektet

Adjunkt Annette Esbensen
Lektor, ph.d., ph.d.-vejleder Pia Thomsen
Ph.d.-projektet er financieret af Oticon Fonden.

Publikationer

  • Thomsen P. & Esbensen A. (2013). Forskellige typer af sprogvanskeligheder? Fokus på betydningen af inputtet, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner, Dansk Audiologopædi, 49(2), 5-23.

 

Sidst opdateret: 03.03.2022