Skip to main content

Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling

SDU CIFU er et forsknings- og udviklingscenter under Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

SDU CIFU indgår i en lang række forskningsaktiviteter med mange forskellige samarbejdspartnere inden for uddannelsessystemet, kulturlivet samt private og offentlige virksomheder med henblik på at styrke både forskningsbaseret praksis og praksisinformeret forskning.

Centret er repræsenteret ved forskere fra instituttets forskellige områder – filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab – og besidder en bred vifte af kompetencer, der er udmøntet i en lang række forskellige projekter. Se mere om dette under menupunkterne medarbejdere og projekter. Vores ekspertiseområder dækker over undervisningskvalitet, almendidaktik, fagdidaktik, digital deltagelse, skrivning, læring, børne- og ungekultur, skoleledelse, organisationsudvikling (se under menupunktet ekspertiseområder).

Vi er ikke optaget af særlige metodiske forskningsdesigns, men tænker ofte i retning af metodetriangulering med henblik på at belyse et givet emne fra forskellige vinkler. Derudover oplever vi det som vigtigt, at det i en given sammenhæng valgte design udvikles, planlægges og gennemføres med stor systematik, stringens og transparens, og at det altid spiller op i mod vores forskningsbaserede viden og afsluttes med en eller anden form for evaluering og/eller effektmåling.

Vi er altid interesserede i at udvikle og igangsætte nye og spændende forskningsprojekter, som enten matcher eller kan udvikle vores nuværende profil. Er du interesseret i et samarbejde med os, så kontakt os for at høre nærmere.  

Sidst opdateret: 05.11.2020