Borger, samfund, deltagelse

Civilsamfund og frivillige organisationer

Velfærdsstaten betinger de rettigheder og forpligtelser, vi som borgere har i fritiden og i familien. ’Civilsamfund og frivillige organisationer’ fokuserer på, hvilke muligheder og begrænsninger velfærdssamfundet bidrager med i relation til borgernes fritid og deres familieliv. Det undersøges bl.a., hvilke muligheder borgerne har for at deltage i frivillige aktiviteter, der har til formål at bidrage til øget velfærd, og det undersøges, hvordan disse muligheder udnyttes.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies