Menu

Studerende fortæller

Masteruddannelse i offentlig ledelse kan jeg anbefale til alle nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor. Efter min opfattelse giver uddannelsen indblik i og forståelse for en lang række af de udfordringer, mekanismer og rammebetingelser, som udgør en offentlig leders hverdag. Samtidig får man mulighed for at tilegne sig en lang række relevante ledelsesværktøjer, som kan inddrages og anvendes i relation til ledelsesmæssige opgaver og spørgsmål i forhold til eksempelvis politisk-, strategisk-, personale- og forandringsledelse.  

Masteuddannelsen giver med andre ord mulighed for at styrke ledelseskompetencerne og dermed stå bedre rustet i forhold til de daglige ledelsesopgaver i den offentlige sektor.

 

Steen Silberg Thomsen Chefanklager, Syd og Sønderjyllands politi

Kobling af teori og praksis
Undervisningen har skærpet mit fokus på effektmålinger sammenholdt med, at jeg udfordrer et læringsproblem, hvilket giver en platform til at få selve læringsbegrebet på dagsordenen. Uddannelsen har givet mig indsigt i, hvor svært det er med forandringer, men en løsning er muligheden for at koble teori og praksis, her tænkes primært på Kotter og interessentanalysen.
I forhold til de udfordringer vi står over for som organisation, her tænkes primært på yderligere test/målinger, har faget været med til at skabe nogle ”støttehjul” for mig.

Søren Borup, Skoleleder

Ledelse ved fronten – skoleledelse i praksis
Faget fokuserer meget på kernen i ledelse og den enten åbenlyse eller skjulte kommunikation/information, der er mellem ledelse og medarbejdere i organisationen. For eksempel hvordan medarbejdere reagerer på lederprocesser, og hvordan lederen kan placere sig selv i forhold til dette. Faget har givet mig en masse værktøjer, både til brug i mit daglige lederskab og i refleksionsøjemed – medarbejdere og ledere er forskellige og fordrer derfor forskellige løsninger taget den enkelte situation i betragtning.
Faget er meget praksisnært, og diskussioner i læringsrummet mellem deltagerne tager udgangspunkt i egen arbejdssituation. Dette virker fantastisk godt og gør undervisning og teori meget umiddelbar og brugbar. Diskussioner på klassen og med underviserne giver yderligere grobund for netværk og sparring i forhold til konkrete situationer i eget lederskab.
Jeg kan klart anbefale skoleledelse i praksis for dig, som ønsker at komme tættere på dine medarbejdere, for dig, som undrer dig over, hvorfor dine medarbejdere reagerer som de gør, og for dig, som ønsker værktøjer til at styrke lederskabet i dagligdagen.

Gaby Juhl, Skoleleder, Parkskolen

Ud af komfortzonen og tid til refleksion

I undervisningen er der en rigtig god og konstruktiv kobling mellem relevant teori, evidens og egen praksis. Denne kobling kvalificeres ved, at der ofte benyttes gruppediskussioner og case-arbejde, hvorved der skabes tid til refleksion ved både for den enkelte, i gruppen og i plenum. Der er tid til at tænke og dvæle ved teorierne.
Som studerende bliver vi klogere på egen praksis - vi bliver skubbet ud af vores komfortzone, dels i gruppeopgaver, case-arbejdet og ved faglige teoretiske diskussioner i plenum. Samtidig får vi brugbare værktøjer/øjenåbnere, der direkte kan anvendes og skabe udvikling hjemme i vores egne organisationer. Med andre ord: Vi bruger det vi undervises i! Spørgeskemaer/undersøgelser åbner "blinde pletter" både ved den enkelte leder, i ledelsesteamet og i organisationen som helhed.
Der er fra starten skabt et særligt fortroligt og imødekommende studiemiljø. Netværksgrupper er centrale i både undervisningen, som sparring på uddannelsen og mellem undervisningsgangene. Alle studerende er skoleledere eller tilknyttet skoleledelse, hvilket giver et højt fagligt sparrings- og diskussionsniveau.

Thomas Dræby Kragh, Skoleleder, Brørupskolen
Anette Poulsen, Afdelingsleder, Center-10

Let omsættelig teori, fortrolighed og fælles diskurs
Undervisernes tilgang i undervisningen afspejler, hvordan teori skal anvendes i praksis. Dette medfører et ekstra læringsniveau: At vi som studerende også lærer ved iagttagelse.
Da holdet er sammensat af ledere i skolen, er der hurtigt opnået fælles diskurs. Spillereglerne i netværksgrupperne er italesat fra start: Tavshedspligt, mulighed for italesættelse af reelle problemstillinger samt sparringsmuligheder m.h.t. blinde punkter. Gruppedannelserne fra start medfører, at der opnås en naturlig spejling samt refleksion medlemmerne imellem.
Teorien er "let omsættelig", da den i undervisningen spejles i forhold til virkeligheden. Dette kommer i stand ved:

  • Vekselvirkning mellem teori og praksis
  • Arbejde med SWOT- analyse på egne organisationer
  • Arbejdet med cases relaterer sig til egen praksis og de dilemmaer, vi oplever i forhold til ledelse gennem flere optikker.
  • Metoden med opgaveskrivning, der skaber en udviklingsproces i forhold til eget virke

Gæsteforelæsere bibringer andre optikker/vinklinger.

Mette Dybdal Møller, skoleleder, Taps Skole
Gaby Juhl, skoleleder, Parkskolen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies