Forskning og praktisk ledelse krydser veje på FMOL-uddannelsen

Når en offentlig arbejdsplads fungerer, så både medarbejdere trives, og borgere får god service, er der ofte en dygtig leder involveret. Men det kommer ikke af sig selv at være dygtig til at udøve både strategisk og personalemæssig ledelse. Blandt andet derfor har offentlige ledere siden trepartsaftalen i 2007 haft ret til lederuddannelse.

Aarhus BBS og SDU har i samarbejde udbudt den fleksible Master i offentlig ledelse (FMOL) siden 2009, og studieleder Morten Kallestrup fra SDU og uddannelsesansvarlig Mads Leth Jakobsen fra Aarhus BSS forklarer i dette interview, hvad kernen i den forskningsbaserede lederuddannelse er.

 
LÆS OGSÅ: 10 års erfaringer med FMOL. Jørgen Grønnegård Christensen fortæller om sine erfaringer med uddannelsen

 

Hvad er egentlig meningen med den fleksible masteruddannelse for offentlige ledere (FMOL)? 
”Kort fortalt er ideen bag FMOL-uddannelsen, at forskning og praktisk ledelse skal mødes og gøre hinanden bedre. Vi udvikler de studerendes kompetencer, og samtidig styrkes forskningen, fordi forskerne inspireres og udfordres af offentlige ledere, som har fingrene helt nede i mulden. Med FMOL’en er der samtidig sket en vækst i den forskning, der er direkte relevant for offentlig ledelse, og denne forskning flyder så tilbage til fagene på uddannelsen og de studerende. På den måde giver en forskningsbaseret lederuddannelse rigtig god mening.”

Artiklen fortsætter under boksen

Baggrund
Tusindvis af offentlige ledere har fået papir på deres kompetencer de seneste år, for som en del af trepartsaftalen i 2007 besluttede regeringen, KL, FTF og Danske Regioner, at offentlige ledere har ret til lederuddannelse.

Det skabte stor efterspørgsel på lederuddannelser, og i 2009 startede det første hold på den fleksible Master i offentlig ledelse (FMOL) udbudt i samarbejde mellem Aarhus Universitet og SDU.  I det østlige Danmark udbydes uddannelsen Master of Public Governance (MPG) i samarbejde mellem CBS, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.
 

Hvordan knytter uddannelsen sig til praksis på ledernes arbejdspladser?
”Det gør den på flere måder. F.eks. giver teorier om den offentlige sektor og forvaltning et godt grundlag for, at offentlige ledere kan analysere og reflektere over deres organisations retning med spørgsmål som:  

  • ”Går vi den rigtige vej?” 
  • “Bruger vi tiden på det rigtige?” 
  • “Følger vi bare nogle trends i tiden, eller sætter vi retningen selv – og i hvilket omfang?” 
  • ”Kan vi justere den måde, vi gør tingene på?”

Men man kan dog også møde mere konkrete teorier og metoder f.eks. om, hvordan man kan arbejde databaseret med sin organisation. Det kan være en teori om, hvordan man konkret kan planlægge et medarbejdermøde, hvor man gerne vil engagere sine medarbejdere i fortolkningen af nye data om organisationens resultater. Endelig vil de psykologiske fag, der blandt andet er orienteret mod personligt lederskab, give en masse viden om, hvordan man selv agerer og vil agere som leder i en presset situation.”

Udvikler uddannelsen sig i trit med behovet i den offentlige sektor?
”Det skal den, og vi synes faktisk, at det lykkes meget godt. Indenfor de seneste år har vi f.eks. udviklet nye fag om data- og resultatbaseret ledelse, bæredygtig ledelse, ledelsesadfærd og performance samt strategisk forhandling. Ideen til fagene kommer ofte fra samspillet mellem undervisere og studerende i forhold til, hvad der er nødvendigt og relevant at vide som leder i den offentlige sektor. Vi holder også godt øje med de studerendes vurderinger af og søgning til fagene, da de giver et godt indtryk af, om de studerende finder fagene nyttige. Samtidig får vi løbende ideer fra forskere, der har identificeret nye relevante ledelsestemaer. Det er dog helt centralt for uddannelsen – og idéen bag denne – at vi ikke løber med modefænomener, før de har et solidt forskningsmæssigt grundlag. Der skal altså ligge en god og solid videnskabelig viden til grund for de fag, vi udbyder på uddannelsen.”

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies