Menu

Kompetenceprofil

På masteruddannelsen i offentlig ledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får teoretisk viden og forståelse

  • indenfor offentlig ledelse og organisation, som altid er forskningsbaseret. På udvalgte områder er det baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet
  • og evnen til på et videnskabeligt grundlag kritisk at reflektere over fagområdets/ernes viden samt at identificere videnskabelige problemstillinger.

Du får praktisk viden og trænes i at anvende den

  • via fagområdets videnskabelige metoder og redskaber. Du lærer at mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den specialisering, du vælger
  • ved at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille relevante analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag
  • samt at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
  • Du opnår kompetencer og skal ved uddannelsens afslutning vise, at du
  • kan styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt/tværfagligt samarbejde samt påtage dig et professionelt ansvar.

Vi forventer, at du selvstændigt kan tage ansvar for din egen faglige udvikling understøttet af studievejledere og den portefølje, som du kan gøre brug af som udviklings- og karriereplanlægningsværktøj.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies