Menu

Uddannelsens opbygning

Med en master i offentlig ledelse bliver du klædt på i forhold til dit personlige lederskab og lederudvikling samt til de mere klassiske ledelsesfag. Uddannelsen fokuserer på de klassiske emner som:

  • strategi
  • organisation og
  • politologi

Samtidig kan du vælge mellem et bredt udvalg af fag og dermed tone din uddannelse med fag som f.eks.:

  • Strategisk kommunikation
  • Organisations- og ledelsespsykologi
  • Forandringsledelse 
  • Beslutnings- og forhandlingsteori
  • Offentlig økonomistyring
  • Innovationsledelse

Se fagbeskrivelser for de fag, vi forventer at udbyde. Du opnår mastergraden ved at følge det samlede forløb, men du kan også vælge at tage udvalgte fag, idet alle fag afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er udpræget fleksibel, og du kan vælge at tage den på 2 år, hvilket svarer til at være studerende på halv tid. Du kan strække den helt op til 6 år. Vi har sammensat uddannelsen sådan, at du er sikret et vist niveau inden for de grundlæggende ledelsesdiscipliner og samtidig har stor valgfrihed til at tone uddannelsen.

Uddannelsen består af 60 ECTS points (European Credit Transfer System). Hvert enkelt fag på uddannelsen vil have en selvstændig værdi, således at du har mulighed for “at stige af undervejs”, uden det betragtes som spild. Du skal opnå et minimum antal point på 45 ECTS inden for søjle 1-2:

1. Søjle 1: Grundfag
2. Søjle 2: Ledelsesfag

Samtidig skal du bestå masterafhandlingen (vægt på 15 ECTS) for at bestå uddannelsen og få titlen som master i offentlig ledelse. Masterafhandlingen er det sidste fag i uddannelsen, og du skal have bestået 45 ECTS point for at kunne gå i gang med masterafhandlingen.


Du kan frit vælge fag på tværs af søjlerne og således tone din uddannelse i den retning, som du har behov for. Du skal vælge min. tre grundfag og min. tre fag fra ledelsesfag . Samtidig skal der afsættes 15 ECTS af til masterafhandlingen.
 
Vi har sat systemet op i et skema, som du ser nedenfor.

1. søjle

2. søjle

Masterprojekt

grundfag

ledelsesfag

Min. tre fag med i alt 15 ECTS

Min. tre fag med i alt 15 ECTS

15 ECTS

Eksempler på fag:

Eksempler på fag:

 

-

Organisationsteori

Dit personlige lederskab

-

Ledelse og politik

-

Strategisk kommunikation

-

Offentlig økonomistyring

-

Strategisk ledelse

-

Organisations- og ledelsespsykologi

-

Beslutnings- og forhandlings­teori

-

Metode

-

Innovationsledelse

-

Nye organisationsformer i den offentlige sektor

Fra søjle 1 og søjle 2 skal opnås  i alt 45 ECTS

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies