Menu

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema

 Er du klar til at sende din ansøgning bedes du udfylde ansøgningsskemaerne nedenfor:

NB - Ansøgningsskema til nuværende studerende ligger efter listen med fag, så scrol ned! 

Nye studerende

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Vælg "Master i offentlig ledelse (FMOL)" i listen nederst i skærmbilledet og klik  på til "Videre til oprettelse af ansøgning".  Husk at angive fagkode (hvis den findes), fagtitel samt hold (hvis der er flere hold) for hvert enkelt fag du ønsker at deltage i og adskil fagene med "/". 

Fagkode/
Sted

Anfør evt. fagkode på ansøgningsskemaet
Fagtitel
Husk at anføre titlen på det eller de fag du søger optagelse på i ansøgningsskemaet
Hold
Hvor der er mulighed for at vælge hold 1 eller 2, skal du huske at anføre dit valg på  ansøgningsskemaet sammen med den ønskede fagtitel 
ECTS   Pris/d.kr. Internat (studerende afregner selv med hotellet)
 Odense:      
9225201  Ledelse og politik    5 14.500  
9846751  Strategisk forhandling i praksis (Bemærk - ECTS-pris er  her 3.060,-)    5 15.300  
9773501  Dit personlige lederskab  Vælg hold 1 eller 2  10  29.000  3 internater
 9874001  Ledelseskommunikation i praksis  Vælg hold 1 eller 2  5 14.500  
 9873901  Offentlig ret i en brydningstid - aktuelle emner    5 14.500  
 9846441  Personalejura    5  14.500  
 9226101  Strategisk ledelse    5 14.500  
 Århus:          
 Mangler Kvalitet, effektivitet og lydhørhed igennem økonomisk organisering    5  14.500  
 9227601  Den offentlige sektors økonomi    5 14.500  
 9852731  Ledelsesadfærd og performance  Vælg hold 1 eller 2  5 14.500  
 9228301  Metode    5 14.500  
 9225501  Organisations- og ledelsespsykologi  Vælg hold 1 eller 2  5  14.500  1 internat
 9225401  Organisationsteori    5  14.500  
 9873801  Vidensbaseret skoleledelse    5  14.500  
 9229201  Forandringsledelse og implementeringsudfordringer    5  14.500  
 9846551  Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse    5  14.500  

Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede fag/hold, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer. Hvis de er flere ansøger til et fag end pladser vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen. Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne blive tildelt ud fra en samlet vurdering hvori indgår den enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønsker om fag.

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

 

 Ansøgningsskema til nuværende studerende:
Her finder du ansøgning (for igangværende studerende) til efterårets fag

Du finder undervisningsplan og læseplaner for semesteret her.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2018.

Der vil være svar ude til alle senest 1. juli 2018.
Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede hold, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer.
Hvis der er flere ansøgere til et fag end pladser, vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen. Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne blive tildelt ud fra en samlet vurdering, hvori indgår den  enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønske om fag.

Ved tilmelding til Masterprojektet sender vi dig et link til vejlederønske mv.

Oprettelse af de enkelte fag sker under forudsætning af fornøden tilmelding. Såfremt der ikke er de fornødne tilmeldinger, kan universiteterne beslutte ikke at oprette faget for indeværende semester.

Har du spørgsmål bedes du kontakte studiekoordinator Helle Bach Soltau:
E-mail: masteroffentligledelse@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 4320

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies