Menu

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema

 Er du klar til at sende din ansøgning bedes du udfylde ansøgningsskemaerne nedenfor:

Ansøgningsskema til nye studerende:
Her finder du fra ca. 1.  april 2018  link til ansøgning (for nye studerende) til efterårets fag 

 Ansøgningsskema til nuværende studerende:
Her finder du fra ca. 1. april 2018 link til ansøgning (for igangværende studerende) til efterårets fag

Ansøgningsfristen er 1. maj 2018.

Der vil være svar ude til alle senest 1. juli 2018.
Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede hold, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer.
Hvis der er flere ansøgere til et fag end pladser, vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen. Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne blive tildelt ud fra en samlet vurdering, hvori indgår den  enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønske om fag.

Ved tilmelding til Masterprojektet sender vi dig et link til vejlederønske mv.

Oprettelse af de enkelte fag sker under forudsætning af fornøden tilmelding. Såfremt der ikke er de fornødne tilmeldinger, kan universiteterne beslutte ikke at oprette faget for indeværende semester.

Har du spørgsmål bedes du kontakte studiekoordinator Helle Bach Soltau:
E-mail: masteroffentligledelse@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 4320

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies