Menu

Ansøgningsskema

Ansøgningen skal være modtaget 1. november 2018 for at være rettidig.
Det er  dog stadig muligt at søge fag med ledige pladser:
Undervisning AU:
Effektiv ledelse i en sparetid
Innovationsledelse
Metode, hold 2
Nye organisationsformer i den offentlige sektor
Undervisning/SDU:
Organisationsteori, hold 1 & 2

Kun for nye studerende: Introduktion til Master i offentlig ledelse.

 

Nye studerende: Benyt Ansøgningsportalen for at søge om optagelse med studiestart 1. februar 2019.

Link til ansøgning for igangværende studerende - https://blanket.sdu.dk/form/1187/submit

Ansøgning til fag i foråret 2019 på Master i offentlig ledelse (FMOL), som udbydes i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
Ansøgere vil få besked om, hvorvidt de er optaget på de/t ønskede fag senest medio december 2018.

Oprettelse af de enkelte fag sker under forudsætning af fornøden tilmelding.
Såfremt der ikke er de fornødne tilmeldinger, kan universiteterne beslutte ikke at oprette faget for indeværende semester.

Vær selv opmærksom på, at fag, du ønsker at følge, ikke ligger på samme datoer.
Pga. det store fagudbud vil fag i Odense/Aarhus blive udbudt på samme datoer.
Se undervisningsplanen for foråret 2019 her, fagbeskrivelserne finder du her.

Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede fag, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer.
Hvis der er flere ansøgere til et fag end pladser, vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen.
Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne bliver tildelt ud fra en samlet vurdering, hvori indgår den enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønske om fag.
Ved tilmelding til Masterprojektet sender vi dig et link til en blanket til vejlederaftale.Vejledning vedr. uddannelsen og valg af fag, kontakt:

Studiekoordinator Helle Bach Soltau på tlf. 6550 4320 eller hbs@sam.sdu.dk

Vejledning vedr. adgangskrav og betaling, kontakt:
Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 6550 1054 eller efteruddannelse@sdu.dk

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfristen er 1. november 2018.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies