Menu

Studerende fortæller

Én af de vigtigste beslutninger i mit voksenliv!

Som 45-årig havde jeg behov for at 'disrupte' mig selv og få opdateret min strategiske værktøjskasse. Jeg valgte SDUs MBA-uddannelse, fordi jeg trængte til en intellektuel udfordring i et miljø, hvor der er en god balance mellem teori og praksis. Af topprofessionelle undervisere, der har deres daglige gang på både universiteter og i virksomheder og dermed kan spille ind med de nyeste teorier og praktiske værktøjer.

 

Udover det sædvanlige argument om at øge sin personlige markedsværdi har jeg fået et værdifuldt netværk på tværs af brancher og virksomheder; både private og offentlige. Jeg har styrket min evne til at anskue problemstillinger fra et mere strategisk perspektiv og dermed komme med mere langsigtede løsningsmodeller på de udfordringer, jeg møder i mit daglige virke.

 

Lars U. Borch, Vice President Sales & Marketing, Tytex A/S, President, Tytex Inc. (USA) 

 

______________________________________________________________  

 

"Uddannelse er vigtigere end nogensinde, og jeg har ­gennem en årrække studeret HDA og MBA på SDU. MBA’en har været med til at give mig et uddannelsesmæssigt løft og et bredere perspektiv på, hvordan man driver forretning. MBA er et benhårdt studie, der kræver meget arbejde og mange kræfter. Jeg anser uddannelsen for at være i topklasse, bl.a. fordi SDU har stillet med det stærkeste hold af såvel undervisere som ledere. Uddannelsen har været inspirerende og spændende, samtidig med at netværket til medstuderende giver indsigt i andre virksomheder, og i hvordan de håndterer deres udfordringer. Uddannelsesforløbet har været super interessant og varierende med komprimerede dage med undervisning efterfulgt af en pause på 3 uger, hvor man laver opgaver og mødes i studiegrupper, der også er en vigtig del af processen.

Uddannelsen har sikret mig et meget spændende job som Senior Key Account Manager hos Arla Foods, med ansvaret for en af de helt store kundekonstellationer. Jeg kan deltage i og bidrage til strategiske overvejelser i virksomheden og kommer forhåbentlig til at anvende min teoretiske viden fra MBA’en i endnu større grad i mit job. F.eks. anvender jeg allerede forskellige ledelsesmæssige teorier, hvor vi i Arla Foods arbejder med matrix-ledelse."

 Henrik Steffensen, Key Account manager, Arla Foods
________________________________________________________________

"I en alder af 45 år havde jeg mod på at udvide mine karrieremuligheder. Jeg havde arbejdet mere end 20 år med en baggrund som kemiingeniør og mere end 10 år i lederjobs. Derfor var det tid til at supplere min efteruddannelse i Engineering Business Administration med en uddannelse på højere niveau. Samspillet med underviserne og de øvrige studerende på MBA har været meget givende – dels i selve undervisningen, men ikke mindst i samarbejdet med min studiegruppe, hvor vi – med afsæt i vidt forskellige baggrunde - har udfordret og suppleret hinanden godt. MBA-studiet har givet anvendelige værktøjer til at indgå i diskussioner og gennemføre analyser for at finde løsninger på faglige og ledelsesmæssige udfordringer både i hverdagen og på et strategisk plan. Den teoretiske ballast fra MBA’en har udviklet mig fagligt og personligt og givet mig nye karrieremuligheder."

 Kenneth Svane, Area Manager og Assistant Market Area Manager Food  Pharma; ÅF A/S

 _______________________________________________________________

“Jeg har implementeret en økonomistyringsmodel, som jeg har fået kendskab til via min MBA, og den har simpelthen givet positive resultater på bundlinjen og en højere grad af gennemsigtighed i hele vores økonomistruktur. Det andet mere overordnede element er, at jeg har fået en mere strategisk tilgang til opgaveløsningen, hvor jeg qua nogle af de ting, jeg har lært på studiet, simpelthen kommer mere systematisk, bredere og bedre ind på problemstillingerne og får vurderet de forskellige løsningsmuligheder i højere grad, end jeg ellers ville have gjort. Og det har været med til at flytte en helt masse ting for virksomheden. Personligt har jeg stadig kontakt til fire af mine medstuderende fra dengang, og det har jeg meget ud af. Vi er rigtig gode kammerater, og det tror jeg, vi altid vil være. Vi kan til enhver tid ringe til hinanden og drøfte forskellige problemstillinger. Og det gør vi."

Per Holm, direktør, Kolding Spildevand A/S og Christiansfeld Vand A/S

_______________________________________________________________

“MBA-uddannelsens fleksible opbygning er ganske unik og giver mulighed for at komme i gang med og gennemføre en særdeles krævende masteruddannelse, selvom der samtidig er hensyn at tage til f.eks. familie- og jobsituation. Det er tydeligt, at der ligger en høj faglig og forskningsbaseret standard til grund for uddannelsen. Min faglige horisont er væsentligt udvidet, ligesom min metodemæssige tilgang er styrket. Jeg er blevet langt bedre i stand til at se helheder, og kan nu koble “mavefornemmelser” for, hvad der er rigtigt, sammen med teori. Jeg føler mig mere sikker i at “udfordre” kollegaer og samarbejdspartnere inden for andre fagdiscipliner end dem, jeg som eksportingeniør oprindeligt er uddannet i. I mit virke som koncerndirektør i BB Electronics A/S anvender jeg dagligt, såvel direkte som indirekte, elementer og værktøjer, som jeg har fået med mig i bagagen ved at gennemføre MBA-uddannelsen."

Jan Ellegaard, Chief Sales Officer & Vice President, BB Electronics A/S
_______________________________________________________

"MBA-studiet er både krævende og berigende. Mit faglige udbytte har været yderst positivt og omfattende. Det faktum, at MBA-uddannelsen er en forskningsbaseret uddannelse på et højt internationalt niveau, har betydet, at jeg ikke alene har fået solide erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, men tillige opnået kompetence til at skabe strategisk overblik og forbedre organisationens performance. Ud over mit faglige udbytte har MBA’en givet mig et godt netværk til ledere i mange forskellige brancher. Denne mangfoldighed har i særlig grad været inspirerende i gruppearbejde og plenumdiskussioner, hvor forskellige erfaringer og perspektiver blev bragt i spil."

Lasse Wiberg, Direktør og ejer af Lasse Wiberg Consulting

______________________________________________________________

“Min arbejdsplads har fået en større omverden – jeg kan nu se flere sammenhænge, og forståelsen af min virksomheds omverden er blevet bredere og mere nuanceret, særligt i forhold til samspillet mellem den private og offentlige sektor. Mine personlige ambitioner om udvikling og udfordringer fik jeg sat på skinner, da jeg begyndte på på MBA’en. Det tiltalte mig meget, at uddannelsen rettede sig mod kommende ledere, for det var det, jeg søgte: En uddannelse der gav mig et større begrebsapparat og analytiske redskaber til at overskue større beslutninger, og som kunne føre mig til et lederjob. Min arbejdsplads har fået et stort udbytte af min uddannelse, og det er rart at kunne betale tilbage i mere indsigt og nye måder at se tingene på.”

Charlotte Sindahl Pasgaard, Afdelingsleder, Affald og Genbrug, Horsens Kommune

________________________________________________________________

“Min uddannelse som cand.merc. i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Århus manglede på et tidspunkt en opgradering. I mit job arbejder jeg primært med logistik og ville derfor gerne styrke og udvide mine kompetencer rent teoretisk. Denne MBA har den fleksibilitet, jeg har brug for i min hektiske hverdag, hvor planlægningen hurtigt kan ændre sig, og mit faglige netværk er nu langt bredere og større. Teorien anvender jeg praktisk dagen efter på jobbet, og det er en stor tilfredsstillelse. Hos Vestas har vi meget fokus på udvikling af medarbejderne, og en uddannelse på dette niveau ser jeg som en stor mulighed for både virksomheden og mig selv. Nu venter der nye udfordringer og krav om performance efter min MBA.”

Lars Eriksen, Chief Project Manager, Supply Chain Performance, Vestas Blades A/S

__________________________________________________________________

"Det netværk, jeg har etableret med de andre studerende på min master i business administration, giver mig god mulighed for at udveksle erfaringer. Underviserne har bidraget til at skabe en meget åben stemning på holdet. Man spørger og får et ordentligt svar. Vi har ofte haft to undervisere ad gangen. Den ene har været teoretisk orienteret, mens den anden har haft stor erfaring fra det pulserende erhvervsliv, og de har på den måde suppleret hinanden godt. Med min nye teoretiske viden har jeg fået en meget større forståelse for dispositionerne i min organisation. Og jeg kan bedre bidrage aktivt i diskussionerne."

Randi Grønbæk, Senior administrative assistent, Den Europæiske Investeringsbank

___________________________________________________________________

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies