Menu

Adgangskrav

Adgangskrav/forudsætninger
Optagelsen på MBA er betinget af, at ansøgeren har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse, har mindst 2 års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse - og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer ansøgeren til at følge et engelsksproget undervisningsforløb. Institutionerne kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver.

Krav om dansk
Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Forbehold ved optagelse
Syddansk Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere, ved manglende kapacitet eller manglende underviserressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige underviserressourcer eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies