Menu

Mere om studiet

Uddannelsens niveau
Der vil naturligt være et krav om håndhævelse af ”niveau”, når der er tale om en modulopbygget masteruddannelse - MBA. Såvel krav om progression mellem moduler som i hvert enkelt modul er ligeledes vigtigt.

Intensive og resultatorienterede moduler
Hvad angår niveau og progression i det enkelte modul, så vil der - som det er tilfældet med kandidatuddannelserne – anlægges et akademisk niveau i form af tilegnelse af flere og mere generelle kompetencer (meta-kompetencer), men dette skal dog overvejende ses i et anvendelsesorienteret perspektiv.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at deltagerne for det første har særlige praktiske erfaringer for at følge det enkelte modul. I nogle moduler arbejder deltagerne med konkrete mål i forhold til praksis for deltagelsen. Dette vil være placeret i starten af modulet. Dvs. der vil blive arbejdet med deltagernes individuelle forventningsdannelse herunder individuelle og organisatoriske succeskriterier.

Hvad angår progression mellem modulerne sondres mellem obligatoriske grundmoduler og valgfrie moduler. De obligatoriske grundmoduler fungerer som forudsætning for et eller flere af valgfrie moduler.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies