Menu

Kompetenceprofil - MBA

På masteruddannelsen i MBA får du viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får teoretisk viden om og forståelse for

  • de centrale problemstillinger indenfor ledelse og organisation, som altid er forskningsbaseret. På udvalgte områder er det baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.

Du får færdigheder i at

  • tænke systematisk og analytisk
  • læse og vurdere forskellige typer af videnskabelige litteratur og forholde sig kritisk hertil
  • opstille relevante analyse- og løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller.

Du opnår kompetencer til at

  • gennemskue og håndtere komplicerede ledelsesproblemer i en professionel sammenhæng
  • begrunde ledelsesmæssige beslutninger fagligt
  • styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige, og som forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt/tværfagligt samarbejde samt påtage dig et professionelt ansvar
  • reflektere kritisk over fagområdets/ernes indhold samt at identificere videnskabelige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies