Menu

Master i rehabilitering

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Undervisningen er på dansk
Masteruddannelsen i rehabilitering har fokus på de elementer, der er en forudsætning for at personer med et rehabiliteringsbehov genvider et selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv.

"Velkommen til en uddannelse i rehabilitering
der giver dig de nødvendige kompetencer til at 
sikre optimal og borgercentreret rehabilitering
i din daglige praksis". 
Jette Thuesen, studieleder

 

Kvalificering til fremtidens samarbejde

Masteruddannelsen i rehabilitering byder på en palet af tilgange til udvikling af moderne rehabilitering. Gennem uddannelsens tværfaglige diskussioner og projekter, der inddrager dine egne erfaringer, kan du kvalificere dig til fremtidens samarbejde om rehabilitering på tværs af fag, institutioner og sektorer.

 

Helhedsorienteret og vellykket rehabiliteringsindsats

Uddannelsen bygger på integration af viden fra flere praksisområder. Til sammen giver de et videnskabeligt grundlag for en tværfaglig, helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Det er en indsats, der har brugeren, brugerens mål og brugergruppers aktivitet og deltagelse i centrum - og som inddrager brugerens sociale liv, ægtefælle, børn, familie og venner. Som master i rehabilitering kan du medvirke til, at vellykket rehabilitering fremover fremtræder - ikke som en enkeltstående solstrålehistorie - men som koordineret, tværgående indsats med udgangspunkt i brugerens behov og hverdag.

 

Forskningsbaseret undervisning

Du må kende til videnskabelige teorier og metoder for at kunne evidensbasere din rehabiliteringspraksis. Al forskning har sine begrænsninger, og det er vigtigt, at du er kritisk, når nye resultater implementeres i praksis. Det er afgørende, at du lærer at formulere dine overvejelser om egen praksis og de teorier, din praksis bygger på.

Vil du søge ind?

Udfyld ansøgningsskemaet til optagelse på master i rehabilitering

Ansøg nu

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på mail eller telefon

Kontakt os

Få udviklet dine kompetencer med en Master i rehabilitering

Læs hvad andre har opnået ved at tage masteruddannelsen.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies