Menu

Uddannelsens opbygning

Undervisning

Undervisningen er samlet i koncentrerede forløb.

I efteråret 2018 ligger undervisningsblokkene på følgende dage:

 • 13.-15. september
 • 11-13. oktober
 • 8-10. november
 • 13-15. december

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af fire semestre, der hver har et omfang svarende til 15 ECTS. Alle kurser udbydes også som enkeltfag.

Bemærk, at rækkefølgen af de enkelte kurser er med forbehold for ændringer.

1. semester

2. semester

3. semester

 • Videnskabsteori og -historie (5 ECTS)
 • Videregående kursus i enten Analyse, Algebra, Diskret matematik, Geometri eller Statistik og sandsynlighedsteori (5 ECTS)
 • Dynamiske systemer og fagsammenspil (5 ECTS)

4. semester

 • Masterafhandling (15 ECTS)

Faglige mindstekrav

I forhold til de faglige mindstekrav for matematikundervisere i gymnasieskolen bidrager masteruddannelsens kurser med følgende:

 • Kernestof (25 ECTS): Algebra 1, Analyse 1, Geometri 1, Sandsynlighedsteori og Statistik 1, Diskret matematik
 • Dybde (25 ECTS): Dynamiske systemer og fagsammenspil; det videregående kursus inden for et af områderne Algebra, Analyse, Geometri, Statistik og sandsynlighedsteori; Masterafhandling.
 • Videnskabsteori og didaktik (10 ECTS): Matematik som undervisningsfag samt Videnskabsteori og historie.

Studieordning

Studieordningen er den formelle beskrivelse af uddannelsen, der definerer blandt andet uddannelsens formål, læringsudbytte, struktur og prøveformer.

Studieordning for optag 2018

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies