Menu

Uddannelsens opbygning

Undervisning

Undervisningen er samlet i 3-4 koncentrerede undervisningsblokke per semester, med undervisning fra torsdag til lørdag.

Information om undervisningsdage finder du på MitSDU.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af fire semestre, der hver har et omfang svarende til 15 ECTS. Alle kurser udbydes også som enkeltfag.

Bemærk, at rækkefølgen af de enkelte kurser er med forbehold for ændringer.

1. semester

2. semester

3. semester

  • MM106: Videnskabsteori og -historie (5 ECTS)
  • MM107: Dynamiske systemer og fagsammenspil (5 ECTS)
  • Videregående kursus i enten Analyse, Algebra, Diskret matematik, Geometri eller Sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

4. semester

  • MM108: Masterprojekt i matematik (15 ECTS) 

Studieordning

Studieordningen er den formelle beskrivelse af uddannelsen, der definerer blandt andet uddannelsens formål, læringsudbytte, struktur og prøveformer.

Studieordning for optag 2018

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies