Menu

Teambuilding

Format: Skræddersyet workshop på ca. 4 timer
Sted: På arbejdspladsen eller "ude i byen"
Pris: Afhænger af deltagerantal og lokation 
Kontakt os for at høre mere

 

Sæt fokus på samarbejdet i jeres team

Kender jeres team hinandens styrker og svagheder? Hvis I gør, lykkes I garanteret også ofte med at samarbejde. Hvis I ikke er helt skarpe på hinandens adfærd, kan samarbejdet derimod blive en svær øvelse. For kimen til konflikt er tilstede, så snart forskellige personligheder sættes sammen.

Denne workshop giver et bud på, hvordan teamet kan forene forskellige personer om en fælles opgave.

På workshoppen får deltagerne forståelse for deres egen og kollegernes forskellige personligheder. Konkret får alle udarbejdet en personlighedsprofil med farver, så det visuelt er let at se, hvilken personlighed man selv og andre har. Farverne gør det lettere at arbejde aktivt med personlighedsprofilerne, når I er tilbage i hverdagen igen. 

 

Teamets udbytte 

På kurset lærer deltagerne om teamroller, teamdynamik og får en bred forståelse af personlighedstyper, styrker og udfordringer i forbindelse med samarbejde. Formålet er at gøre jer klogere på egne og hinandens kompetencer – både personligt og i et team.

Deltagerne får en fælles reference-/begrebsramme og værktøj til at kommunikere ud fra. Alle får udarbejdet en e-stimate personlighedsprofil, og desuden får teamet udarbejdet en teamprofil.

Med denne kombination får teamet de bedste forudsætninger for at: 

  • Optimere samarbejdet 
  • Øge performance og effektiviteten 
  • Forstærke kommunikationen 
  • Øge arbejdsglæden 
  • Minimere og tackle konflikter

 

Hvem er workshoppen relevant for? 

Workshoppen er især brugbar for private virksomheder og offentlige organisationer, som ønsker at gøre en ekstra indsats for teamudvikling -og optimering. Workshoppen er relevant for nye teams, som skal etableres, projektgrupper eller eksisterende teams, der ønsker at styrke samarbejdet. Workshoppen har en varighed på ca. fire timer. Den kan tilpasses jeres egne ønsker, eksempelvis ved at være en del af jeres teambuildingdag.

Læs mere om workshoppens format og indhold

 

Forud for workshoppen gennemfører hvert teammedlem en online personlighedstest (det tager ca. 15 minutter), og resultatet af testen vil blive udleveret, når vi mødes. Udover individuel forståelse for egne kompetencer bliver denne også brugt til at synliggøre teamets fælles profil. Det giver anledning til at diskutere forskelle samt ligheder mellem teammedlemmerne og blive konkrete på de ømme punker i samarbejdet, som kan optimeres.

 

Analyse baseret på e-stimate  

Workshoppen er baseret på værktøjet e-stimate. Firmaet bag udvikler og leverer professionelle personlighedstests og teamprofiler baseret på forskning og med afsæt i skandinavisk virksomhedskultur. Testen er udpeget som Danmarks bedste udbyder af online personlighedstests i 2015, 2016 og 2017. 

Læs en artikel bragt om e-stimate i Aarhus Stiftstidende 20. juni 2017
Underviser

Lone F. Toftild, specialkonsulent ved Institut for entreprenørskab og relationsledelse på SDU, faciliterer workshoppen. Lone har mere end 10 års praktisk erfaring i arbejdet med virksomheder, teams, udvikling og optimering. Desuden er hun certificeret i profilværktøjet e-stimate, som vil blive anvendt i workshoppen.

Opfølgende Masterclass

Efter workshoppen får dit team tilbudt at deltage i en opfølgende Masterclass. Her vil der være fokus på forskning i blandt andet stress, motivation og adfærd på arbejdspladsen. 

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies