Menu

Professionel rådgivning og salg

Kontakt os for at høre mere

 

Den personlige rådgivning sælger 

Hvordan balancerer du rollen som både rådgiver og sælger, så kunden oplever at få merværdi?  Dette centrale spørgsmål er hele omdrejningspunktet i forløbet: Professionel rådgivning og salg.

De fleste rådgivende brancher oplever i dag store forandringer som følge af digital disruption - ikke mindst i den finansielle verden, hvor bankfilialer erstattes af digitale selvbetjeningsløsninger og online rådgivning. Ejendomsmæglere oplever private boligsalg på Facebook, og it-systemer overtager dele af revisorens budgetteringsarbejde ude i virksomhederne. Generelt er kunderne mere oplyste end nogensinde før - bl. a. fordi de selv kan google sig frem til selv komplekse svar. Det stiller krav til den professionelle rådgivning, hvis den skal give en merværdi overfor kunden. 

Konkurrencen er således ikke længere kun internt i samme branche - de fleste rådgivende brancher er i dag i konkurrence med computere, it-systemer, apps, sociale medier og Google.  Netop derfor er det vigtigt som aldrig før at fastholde og forstærke sin professionelle ekspertise og faglighed som rådgiver.  Hvis du som rådgiver ikke gør det ypperste for at levere merværdi til kunden, så risikerer du, at de lige så gerne vil betjenes af en computer eller vælger alternative løsninger uden om den etablerede branche. 

 

Lær at forstå både dig selv og kunden

Dette forløb klæder dig på til at møde kunden på hans/hendes banehalvdel for bedst muligt at kunne forstå, betjene og rådgive.  For at forstærke kunders tilfredshed og loyalitet, skal du som rådgiver og sælger kunne udvikle kundetilpassede salgs- og rådgivningsforløb.

En væsentlig forudsætning for dette er, at du som rådgiver bliver mere bevidst om styrker og udfordringer, når det kommer til salgs- og rådgivningsprocesser. Du skal kende dine egne begrænsninger for at kunne arbejde med dem.  Derfor arbejder vi på dette forløb med adfærdsprofiler.

Det gode salg bygger på et fundament af god rådgivning, som kræver forståelse af kunden og dennes livsverden. Det er ofte rådgivningen og processen omkring, der er afgørende for opbygningen af loyalitet og kundetilfredshed.  Dette kursus hjælper deltagerne til at blive skarpere på deres egne udfordringer og styrker i salgs- og rådgivningssituationer. 

Konkret får du:

  • DISC-adfærdsprofil
  • Konkrete redskaber til at forstærke rådgivning og salg
  • Konkrete redskaber til relationsopbygning
  • Konkrete redskaber til behovsafdækning
  • Øget bevidsthed om egne styrker og udfordringer i både salg og rådgivning

Læs mere om formatet og indholdet på forløbet


Målgruppe

Rådgivning og salg er begge væsentlige aspekter i mange forskellige brancher, men jobbet som eksempelvis advokat, ejendomsmægler, arkitekt, revisor eller bankansat er alle eksempler på professioner, hvor du både skal kunne rådgive om komplekse produkter og services og samtidig kunne sælge disse overfor kunden.

 
Forskningsmiljøet bag

Forløbet tager afsæt i den nyeste forskning, og undervisningen varetages bl. a. af postdoc og uddannelsesleder Jesper Raalskov samt specialkonsulent Lone Toftild, der begge er en del af forskningsmiljøet på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies