Menu

Udfordringer og muligheder ved Industri 4.0 for internationale virksomheder

Kontakt os for at høre mere

 

Fremtidens muligheder ved Industri 4.0 

Industri 4.0 dækker over øget implementering af en række mere eller mindre kendte teknologier såsom big data analytics, additive manufacturing, internet of things og agile robotic systems i virksomhedens organisering, produktion og strategiske satsninger.

Rolls Roys's powerby-the-hour og Nike’s plan om at lancere individualiserede print-on-demand løbesko er eksempler på, hvordan store, internationale virksomheder med de nye teknologier ser muligheder for markedsrevolutionerende services og produkter

Men også små og mellemstore virksomheder har formået at udnytte Industri 4.0 teknologiernes potentiale og dermed styrket sin internationale konkurrenceevne.

Eksperter peger på et fortsat stort uhøstet potentiale i øget integration af Industri 4.0 teknologier hos danske virksomheder. Succes på det internationale marked kan afhænge af den enkelte virksomheds indsigt i, hvilke muligheder der ligger i udnyttelsen af teknologierne og evnen til at klarlægge de udfordringer, der følger med anvendelsen af en bestemt teknologi.

Læs mere om forskningen bag forløbet

 

Sådan udnytter din virksomhed potentialet i Industri 4.0

Mange virksomheder har en fornemmelse af, at Industri 4.0 er vigtig for dem, men de færreste har den nødvendige viden om, præcis hvilken betydning og indflydelse de nye teknologier har for deres egen virksomhed eller produkter.

På baggrund af den nyeste forskning giver dette forløb et overblik over viften af strategiske muligheder og udfordringer, der ligger i Industri 4.0 teknologierne for den enkelte virksomhed eller branche.

Deltagerne bliver rustet til at identificere eksempelvis, hvilke teknologier virksomheden bør satse på, hvilke nye arbejdsprocesser på produktions- og/eller procesniveau man med fordel kan implementere, og hvilke eksportmuligheder det giver. 

Deltagerne bliver altså i stand til at arbejde systematisk med mulighederne og tænke dem direkte ind i virksomhedens forretningsmodel. 

Hvordan er forløbet bygget op?

 

Udbyttet for din virksomhed

Udbyttet af forløbet er blandt andet:

  • En kortlægning og afklaring af den konkrete impact af Industri 4.0 teknologierne på den enkelte virksomhed eller branche     
  • Værktøjer og redskaber til at lave en handlingsplan for virksomhedens udnyttelse af Industri 4.0 teknologier
  • Mulighed for faciliteret implementering af handlingsplanen efter forløbets afslutning.

 

Målgruppe

Målgruppen for forløbet er alle små og mellemstore virksomheder med et internationalt perspektiv. Forløbet er særligt relevant for blandt andet produktions- og teknologitunge virksomheder, servicevirksomheder samt brancheforeninger og iværksætterhuse inden for disse områder.  

Forskeren bag forløbet

Martin Hannibal er ph.d. i business management og forskningsleder for International Business & Entrepreneurship ved Institut for Marketing & Management. Han har blandt andet forsket i videnstunge start-ups og digitale forretningsmodeller. Senest har han beskæftiget sig med 3D printningens betydning for det internationale marked.

Læs mere om forskningen bag

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies