Menu

Program

Projektledelse
Projektledelse,projektledere, projektledelseskursus

På kurset introduceres du til selve filosofien bag projektformen, og du arbejder med konkrete projektledelsesværktøjer. Du bliver en del af en gruppe, hvor I sammen skal løse stillede opgaver. Kurset består af 5 undervisningsdage på Syddansk Universitet og 2 obligatoriske gruppearbejdsdage hos en af deltagerne i gruppen. På undervisningsdagene er der oplæg fra undervisere, diskussion i plenum og individuel og gruppevis træning i brug af værktøjer. Inden gruppearbejdsdagene bliver der stillet en opgave, som skal løses med de metoder, som er gennemgået på undervisningsdagene.

 Som en del af kurset bruges pc-værktøjet SimulTrain til træning i projektledelse. Her bliver du og din gruppe med få og simple virkemidler ført ind i en stresset hverdag, hvor der sker mange forskellige ting på én gang, og hvor I skal tage beslutninger under tidspres.

 Mellem kursusdagene arbejder du med stoffet ved at læse litteratur og afprøve og reflektere over den nyerhvervede viden i dagligdagen. Refleksionerne skal beskrives og stilles til rådighed for de andre i gruppen og derved give mulighed for sparring mellem deltagerne.

 Et lukket e-læringsrum (Blackboard) bruges til udveksling af materialer og informationer mellem underviserne og deltagerne. Inden kursusstart skal du udarbejde en beskrivelse - omfang 1-2 sider - af dit job som projektleder. Beskrivelsen gøres tilgængeligt for de andre deltagere og underviserne i e-læringsrummet.

 Der vil være mindst en hel dags forberedelse med læsning og refleksion samt afprøvning af metoderne på dine egne projekter til hver undervisningsdag. 

 

SimulTrain

SimulTrain er en workshop-baseret computersimulation af forskellige beslutningskrævende situationer. Undervisningen i SimulTrain tilrettelægges som en kombination af instruktion, simulering og dialog/indlæg.

 Ved at deltage i en SimulTrain workshop får du:

  • En række erfaringer med beslutninger som involverer styring af projektet og projektdeltagerne
  • En øget opmærksomhed omkring potentielle problemer og konfliktmuligheder i projektarbejdet
  • En øget forståelse for de faktorer, der skaber succes for projekter
  • Mulighed for at kombinere indlærte projektstyringsmetoder med ledelsesmetoder
  • Erfaring med samarbejde og beslutningsprocesser i et team.

 

Program

Dag 1 
• Introduktion og ice breaker øvelse
• Projektledelsesdisciplinens udvikling
• Projektets formål og mål
• Projektmandatet
• Strukturering af projektet

Dag 2
• Projektets hovedforløb
• Milepælsplanlægning
• SimulTrain Session 1 (engelsk program)

Dag 3
• Interessentanalyse
• SimulTrain Session 2 (engelsk program)
• Introduktion til gruppearbejdsopgave

Hjemmearbejdsdag
Obligatorisk læsegruppedag afholdt hos gruppemedlem
Afsæt en hel arbejdsdag og arrangér selv

Dag 4
• Projektets detailplanlægning
• Opfølgning
• Projektorganisering
• Risiko-/usikkerhedsanalyse
• Respons på gruppearbejdsopgave og introduktion til ny gruppearbejdsopgave

Hjemmearbejdsdag
Obligatorisk læsegruppedag afholdt hos gruppemedlem
Afsæt en hel arbejdsdag og arrangér selv

Dag 5
• Projektøkonomi
• Kvalitet i projektarbejdet
• Vigtige ledelsesopgaver
• Respons på gruppearbejdsopgave

 

Forbehold for ændringer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies