Menu

HR-kursus

Dato: Fem hverdage i februar, marts og april 2019. Se datoer
Sted: SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Pris: 19.800 kr. ekskl. moms – tilmeldingsfrist er 15. januar 2019
Kontakt os for at høre mere

Giv jeres HR-funktion et professionelt løft 

Mange mindre virksomheder har ikke ressourcer til at dedikere professionelle kræfter til arbejdet med HR-opgaver. Hovedfokus er typisk rettet mod den daglige drift, og vigtige nøgleopgaver indenfor HR bliver derfor ofte fordelt ud til i forvejen travle medarbejdere. 

Det kan resultere i nedsat medarbejdertrivsel, ansættelse af den forkerte kandidat eller unødvendige opsigelser, der i sidste ende koster på både bundlinje og renommé.  Dette HR-kursus stiller skarpt på de mest essentielle temaer indenfor moderne HR. 

Se programmet


Få viden, værktøjer og et værdifuldt netværk 

Kurset giver dig både forskningsbaseret viden og konkrete værktøjer til at varetage jeres HR-funktion på den mest effektive og professionelle måde, så det skaber værdi for både organisationen og den enkelte medarbejder. Du får indsigt og certificering i et rekrutteringsværktøj og skræddersyet rådgivning i forhold til HR-arbejdet i jeres organisation.

Samtidig bliver du en del af et værdifuldt HR-netværk.
Desuden tilbydes alle deltagere og deres virksomhed en opfølgende konsultation af halvanden times varighed, 
hvor der vil være sparring med kursuslederne om jeres konkrete udfordringer.

Læs hvad deltagerne siger om et tilsvarende HR-kursus


Strategisk indsigt og certificering i e-stimate 

  Konkret får du:
  • Strategisk og forskningsbaseret baggrundsviden om HR 
  • Praktiske HR-værktøjer, der er nødvendige for professionel udøvelse af HR-funktionen
  • Viden om forskellige personprofiler (herunder e-stimate) til brug for rekruttering
  • e-stimate-profil udarbejdet på dig selv
  • Certificering i e-stimate
  • Opfølgende konsultation med fokus på dit HR-arbejde efter kurset 

Som en unik mulighed bliver du på kurset certificeret i at bruge e-stimates personlighedstest e-interpersonal i f.eks. rekrutteringsøjemed og til teamsammensætning. 

Læs mere om e-stimate og e-interpersonal personlighedstesten

 

Udbyttet for dig og virksomheden

Kurset gør dig i stand til at yde professionel sparring med ledelsen omkring HR-relaterede spørgsmål. Værktøjerne kan bruges direkte til at øge kvaliteten ved ansættelse, udvikling, fastholdelse såvel som afskedigelse af medarbejdere samt øge kvaliteten og effektiviteten i samarbejdet mellem medarbejdere.  Virksomheden kan dermed på sigt opnå: 

  • Øget kvalitet og effektivitet i samarbejdet på tværs i virksomheden
  • Øget trivsel og motivation hos medarbejderne
  • Positiv effekt på bundlinjen og renomméet
  • Færre fejlansættelser

Tilmeld dig her

 

Hvem er HR-seminaret relevant for? 

Dette kursus er især relevant for medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, som gerne vil have et fagligt løft og en konkret værktøjskasse til at kunne udøve HR-rollen endnu mere fokuseret og professionelt.   

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 15. januar 2019

Tilmeld dig

Indblik, værktøjer og netværk

"Særligt fik jeg meget ud af arbejdet med personlighedstests, som gav mig dybere indsigt i menneskers forskelligheder, handlemåder og kommunikationsvanskeligheder." Rita Jacobsen, personaleansvarlig ved Peter Larsen Kaffe A/S

Læs hvad deltagerne siger om et tilsvarende kursus

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies