Menu

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Første modul:     Fredag den 21. april og lørdag den 22. april 2017
Andet modul:     Fredag den 9. juni 2017
Tredje modul:    Lørdag den 10. juni 2017
Eksamen:               Fredag den 23. juni og lørdag den 24. juni 2017

Adgangskrav

Ansøgere har gennemført enten en kandidat-, bachelor- eller professionsbachelorgrad, en diplomuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, samt to års relevant erhvervserfaring. Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at læse engelsksproget litteratur. 

 

Pris

5.995 kr. ekskl. moms
Prisen dækker undervisningen, undervisningsmateriale og forplejning i løbet af kursusdagene.

 

Tilmelding

Tilmeld dig via menuen i højre side.
Husk, hvis du er offentlig ansat, at opgive EAN-nr. ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist er den  20. marts 2017

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal afbud ske skriftligt.

Når du har modtaget skriftlig besked om, at du er optaget på kurset, er din tilmelding registreret. Du kan dog nå at framelde dig uden beregning, inden tilmeldingsfristens udløb. Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, faktureres det fulde kursusgebyr. Hvis der er venteliste til kurset, og kan din plads videregives, vil du kun blive opkrævet kr. 1.000 ekskl. moms, til at dække administrationsomkostninger.

Melder du fra undervejs i kursusforløbet, får du – uanset årsag – ikke refunderet kursusgebyret.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies