Menu

Undervisere og oplægsholdere

 

Mads Bruun Ingstrup

Mads Bruun Ingstrup er ansat som lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU, hvor han er ekspert i regional udvikling, erhvervsfremme og virksomhedssamarbejde.

Til dagligt forsker Mads i klynger og regionale netværk, herunder deres udvikling og faciliteringen heraf. Han er én af landets førende eksperter på det område og bidrager løbende med viden og analyser til danske kommuner, regioner og klyngeorganisationer.

Mads er ph.d. fra Syddansk Universitet og har været tilknyttet Handelshøjskolen i Stockholm, Islands Universitet og Berns Universitet i kortere perioder.

 

Majbritt Rostgaard Evald

Majbritt Rostgaard Evald er ph.d. og lektor i intraprenørskab og organisation ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU. I sin forskning fokuserer hun på, hvordan private virksomheder kan organisere sig og skabe værdi strategisk og finansielt ved at dyrke intraprenørskab og indgå i åbne tilgange til innovation. Det kan eksempelvis være via udviklingen af inkubatormiljøer, nye innovative datterselskaber og spin-offs eller via engagement i offentlig privat innovation (OPI).

For tiden er Majbritt projektleder på to større OPI-programmer, henholdsvis Syddansk OPI-pulje og OPI Living Design Lab. Her bidrager hun sammen med et tværfagligt forskerteam og en række eksterne partnere til, at private virksomheder i samskabelse med offentlige organisationer og aktører udvikler nytænkende velfærdsløsninger, der efterfølgende kan implementeres og kommercialiseres.

 

Poul Rind Christensen

Poul Rind Christensen er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Han har en postgraduate forskeruddannelse i regional udvikling og planlægning fra International Institute of Social Studies, der ligger i den hollandske by Haag.

Poul har mange års erfaring fra forskning, rådgivning og undervisning i regional erhvervsudvikling. Omdrejningspunktet har været den rolle mindre virksomheder og iværksættere spiller for den lokale og regionale erhvervsdynamik, og han har gennemført en række studier af mindre virksomheders og klyngers internationalisering og regionale forankring.

Gennem sin karriere har Poul blandt andet bidraget til betænkningsarbejde, en række sagkyndige udredninger om lokal og regional erhvervsfremme og været engageret i erhvervspolitisk strategiarbejde i såvel kommunalt som regionalt regi. Han har netop afsluttet et større projekt om danske underleverandørers innovative potentiale.


 OPLÆGSHOLDERE

   

Anders Ziegler Kusk

Anders Ziegler Kusk er chefkonsulent i konsulenthuset IRIS Group. Han beskæftiger sig især med analyse og evaluering indenfor områderne forsknings-, innovations- og erhvervspolitik, vidensamarbejde og iværksætteri i uddannelsessystemet.

Anders har over tre års erfaring med erhvervsfremme, blandt andet som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her arbejdede han for eksempel med koblingen mellem uddannelse og innovationspolitik. 

Anders er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2010.

   

Ane Buch

Ane Buch er administrerende direktør i Håndværksrådet, der er erhvervspolitisk hovederhvervsorganisation for cirka 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Ane sidder blandt andet i Danmarks Vækstråd, som rådgiver  Erhvervsministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark samt i bestyrelsen for RegLab. Hun har gennem mange år arbejdet med udvikling af erhvervsfremmeinitiativer, herunder ikke mindst lokal og regional erhvervspolitiske initiativer, der kan fremme innovation i små og mellemstore virksomheder.

   

Dorthe Kusk

Dorthe Kusk er afdelingschef for Vækstforumsekretariatet i Region Syddanmark. Hun har arbejdet med erhvervsfremme og regional erhvervsudvikling de seneste 22 år. Før sin nuværende stilling har Dorthe været ansat i Socialministeriet, Indenrigsministeriet og været chef for afdelingen Udvikling og Erhverv i det tidligere Vejle Amt.

   

Frederik Rostrup-Nielsen

Frederik Rostrup-Nielsen er chefkonsulent i Erhvervsministeriet, hvor han arbejder med forenkling og effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen og området for vækst og udvikling i Danmark.

Frederik har seks års erfaring med erhvervsfremme fra Erhvervsministeriets departement og fra sit tidligere job i Erhvervsstyrelsen. Gennem sine job har han blandt andet arbejdet med erhvervslivets rammevilkår i en europæisk og global kontekst, herunder som dansk repræsentant i den handelspolitiske interessevaretagelse i EU og som national ekspert i Europa-Kommissionens generalsekretariat for det indre marked.

Frederik er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med afstikkere i studietiden til Georgetown University i Washington DC og Lunds Universitet i Sverige.

   

Glenda Napier

Glenda Napier er administrerende direktør i klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk, hvor hun beskæftiger sig med klyngeudvikling, strategi, management og innovation.

Glenda har 15 års erfaring med arbejdet indenfor erhvervsfremme, blandt andet med ansættelser i CLEAN, Vækstfonden og Erhvervsstyrelsen.

Glenda er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet i 2001.

   

Jan Beyer Schmidt-Sørensen

Jan Beyer Schmidt-Sørensen er erhvervschef i Aarhus Kommune. Han er med til at tegne linjerne for et Storaarhus, der skal binde erhvervsliv og virksomhedsklynger i hele det østjyske område sammen.

Jan har 12 års erfaring med erhvervsudvikling. Inden han fik sin nuværende stilling i 2005, arbejdede han som dekan og rektor på Aarhus School of Business and Social Sciences (tidl. Handelshøjskolen).

Jan er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1983, og han tog en ph.d.-grad fra Aarhus School of Business i 1990.

   

Johanna Juselius

Johanna Juselius er ekspert i smart specialisering. Hun har de seneste par år arbejdet som Senior Advisor i Helsinki-Uusimaa Regional Council.

Johanna er uddannet journalist (BA) i 2003 fra University of Westminster, og i 2009 opnåede hun en kandidatgrad i sociologi og internationale relationer fra University of Eastern Finland.

   

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen har siden 2010 været borgmester i Kolding Kommune. I kraft af sit hverv er han blandt andet formand for økonomiudvalget i Kolding Kommune, formand for KL Teknik og Miljøudvalget og bestyrelsesformand i KL. Derudover varetager Jørn Pedersen en lang række andre poster, blandt andet som medlem af repræsentantskabet for SDU.

 
   

Karen Refsgaard

Karen Refsgaard er Research and  Deputy Director i  Nordregio, et nordisk researchcenter for blandt andet regional udvikling etableret af Nordisk Ministerråd i 1997.  Karen  er specialist i regionaludvikling og -politik, og hun har arbejdet som forsker indenfor blandt andet innovation og bioøkonomi i fem år. 

Karen er uddannet cand.agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (i dag LIFE) i 1988. I 1994 færdiggjorde hun sin ph.d.-grad indenfor institutionel og naturressourceøkonomi fra Norges Biovitenskapelige Universitet.

   

Lise Andersen Linnebjerg

Lise Andersen Linnebjerg er ansat i Danfoss' HR-afdeling som Global Employer Branding Manager.

Lise har arbejdet i fire år med rekruttering, herunder især talent acquisition, som er et af nøglebegreberne i Danfoss' indsats med at udvikle en stærk organisation ved at tiltrække de bedste talenter og de rette kompetencer. Før Danfoss arbejdede Lise som analytiker i Erhvervsstyrelsen.

Lise er uddannet cand.soc. i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet i 2008.

   

Martin Welzel

Martin Welzel har syv års erfaring med erhvervsfremme gennem sit arbejde som seniorkonsulent hos COWI. Her arbejder han med evaluering og analyser inden for vækst og erhvervsudvikling, og han er leder af et projekt, der skal evaluere den regionale vækstindsats.

Martin er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2009.

   

Paolo Veneri

Paolo Veneri er ansat som økonom ved OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), hvor han står i spidsen for afdelingen for Regional Analysis and Statistics, en del af Regional Development Policy Division.

Paulo Veneri udfører analytisk arbejde med afsæt i bymæssige og regionale spørgsmål, herunder migration, trivsel, byrumsstruktur, ulighed og iværksætteri.

Paolo Veneri har udgivet flere artikler i akademiske tidsskrifter inden for byøkonomi og regionalvidenskab og har en ph.d. i økonomi fra det italienske universitet Marche Polytechnic University.

   

Per Ekman

Per Ekman er grundlægger af og direktør for det svenske konsulentbureau Tendensor, som har specialiseret sig i at hjælpe byer, regioner og klynger med at brande sig selv.

Per har 14 års erfaring med place branding og business promotion. Han indledte sin karriere indenfor feltet tilbage i 90erne, hvor han med bopæl i Nice markedsførte Den franske Riviera Côte d’Azur for at tiltrække udenlandske investeringer. 

Per har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi fra Stockholm Universitet i 1993.

   

Stefan Brendstrup

Stefan Brendstrup er chefkonsulent i analyse- og rådgivningsvirksomheden Pluss. Han er specialist i læringsorienteret evaluering særligt inden for erhvervsudvikling.

Stefan har arbejdet over 12 år med erhvervsfremme. Han har desuden arbejdet med evaluering og analyse inden for miljø, udviklingspolitik, beskæftigelse og uddannelse siden 1994, blandt andet som analytiker i Region Syddanmark.

Stefan opnåede i 2005 en ph.d.-grad i statskundskab fra Aarhus Universitet.

   

Stephanie Lose

Stephanie Lose (V) er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum.

Tidligere har Stephanie arbejdet som makroanalytiker i Jyske Markets i Silkeborg, siden som investerings- og valutarådgiver i Jyske Banks Investeringscenter i Esbjerg. Stephanie har desuden været underviser på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg.

Stephanie er uddannet cand.oecon. fra SDU i 2006.

   

Tood Davey

Todd Davey er professor ved Munich Business School i Tyskland. Han har 15 års praktisk erfaring og 10 års forskningserfaring med, hvordan universiteter og erhvervsliv samarbejder. Blandt andet har han stået i spidsen for den hidtil største internationale undersøgelse på feltet, som blev gennemført for EU-Kommission i 2010-2011 og igen i 2016-2017.

 

Tidligere har Todd arbejdet hos Deloitte's Technology Commercialisation Group som Senior Manager, og i 2015 opnåede han sin ph.d.-grad i emnet entreprenørskab på universiteter ved Vrije Universiteit Amsterdam.

       
                                                                                         
 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies