Menu

Program

Generelt om undervisningen

I programmets to moduler går vi i dybden med de forskellige områder inden for erhvervsfremme. Det samlede program giver dig et 360 graders indblik i området for erhvervsfremme.

For at opnå dette anbefaler vi derfor, at du gennemfører begge moduler i forlængelse af hinanden. Det er dog ikke et krav, idet modulerne også kan følges enkeltvis.

I undervisningen vil du blive præsenteret for såvel teoretisk som praksisnær viden inden for erhvervsfremmeområdet. Teorierne baserer sig på international forskning, mens der særligt vil blive lagt vægt på danske og europæiske erfaringer fra praksis.

Undervisningen er på universitetets masterniveau svarende til kandidatniveau.

Vi forventer, at du forbereder dig grundigt ved at læse pensum inden undervisningen.

 

Modul 1: Erhvervsfremmearbejdets organisering og strategier

Generelt om modul 1

Her får du indsigt i de centrale agendaer for erhvervsfremme nationalt og internationalt. Vi ser nærmere på nyere koncepter såsom smart specialisering og regionale innovationssystemer. Desuden går vi i dybden med dansk erhvervsfremmes organisering og opgaver i fremtiden.

Dag 1, 26. oktober 2017: Innovationsystemer og smart specialisering
Kl.
9:00-9:30
  Velkomst og introduktion
v/ Mads Bruun Ingstrup, Lektor, SDU
Kl.
9:30-9:45
  Pause
Kl.
9:45-11:00
  Regionale innovationssystemer
og smart specialisering 1

v/ Mads Bruun Ingstrup, Lektor, SDU
Kl.
11:00-11:15
  Pause
Kl.
11:15-12:00
  Regionale innovationssystemer
og smart specialisering 2

v/ Mads Bruun Ingstrup, Lektor, SDU
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-15:00
  Sådan arbejder du med smart specialisering i praksis
v/ Dorthe Kusk, Afdelingschef, Vækstforumsekretariatet i Region Syddanmark
Johanna Juselius, Senior Advisor, Helsinki-Uusimaa Regional Council
Kl.
15:00-15:30
  Pause
Kl.
15:30-17:00
  Erhvervsudvikling set fra et markeds-, ressource- og netværksperspektiv
v/ Poul Rind Christensen, Professor, SDU
Dag 2, 27. oktober 2017: Det danske erhvervsfremmesystem
Kl.
9:00-10:30
  Milepæle i dansk erhvervsfremme
organisering og opgaver

v/ Poul Rind Christensen, Professor, SDU
Kl.
10:30-10:45
  Pause
Kl.
10:45-12:00
  Status over det danske erhvervsfremmesystem
v/ Frederik Rostrup-Nielsen, Chefkonsulent, Erhvervsministeriet
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-15:00
  Debat om fremtidens erhvervsfremmesystem i Danmark
v/ Stephanie Lose, Regionsrådsformand, Region Syddanmark 
Jørn Pedersen, Borgmester, Kolding Kommune og Formand for Teknik- og Miljøudvalget, KL
Ane Buch, Adm. direktør, Håndværksrådet
Kl.
15:00-15:30
  Pause
Kl.
15:30-17:00
  Refleksion og udvikling af værktøjer til erhvervsfremme
v/ Majbritt Rostgaard Evald, Lektor, SDU
Dag 3, 9. november 2017: Centrale agendaer indenfor erhvervsfremme
Kl.
9:00-9:15
  Velkomst og introduktion
v/ Mads Bruun Ingstrup, Lektor, SDU
Kl.
09:15-10:30
  Internationale erfaringer og udviklingstendenser indenfor erhvervsfremme
v/ Paolo Veneri, Head of Regional Analysis and Statistics, OECD
Kl.
10:30-10:45
  Pause
Kl.
10:45-12:00
  Nordiske erfaringer og udviklingstendenser indenfor erhvervsfremme
v/ Karen Refsgaard, Research and  Deputy Director, Nordregio
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-14:30
  Samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner 1
v/ Todd Davey, Professor i entreprenørskab, Munich Business School
Kl.
14:30-15:00
  Pause
Kl.
15:00-17:00
  Samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner 2
v/ Anders Ziegler Kusk, Chefkonsulent, IRIS Group
Dag 4, 10. november 2017: Nye agendaer indenfor erhvervsfremme
Kl.
9:00-10:30
  Erhvervsfremme skal ses i sammenhæng med andre indsatser
v/ Jan Beyer Schmidt-Sørensen, Erhvervschef, Aarhus Kommune
Lise Andersen Linnebjerg, Global Employer Branding Manager, Danfoss
Kl.
10:30-10:45
  Pause
Kl.
10:45-12:00
  Branding af erhvervsfremmeinitiativer
v/ Per Ekman, Direktør, Tendensor
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-15:00
  Refleksion og udvikling af værktøjer til erhvervsfremme
v/ Majbritt Rostgaard Evald, Lektor, SDU

Læs også: Fagbeskrivelsen for modul 1 "Erhvervsfremmearbejdets organisering og strategier"

Tilmeld dig her

 

Modul 2: Virkemidler og metoder til at fremme og evaluere erhvervsfremme

Generelt om modul 2

Vi dykker ned i, hvordan entreprenørskab, offentlig-privat innovation og klynger bidrager til erhvervsudvikling. Vi ser også nærmere på de klassiske evalueringsmetoder af erhvervsfremmeinitiativer. Vi skal desuden se eksempler på potentialet i at arbejde med scale-ups.

Dag 1, 22. februar 2018: Entreprenørskab og scale-ups
Kl.
9:00-9:30
  Velkomst og introduktion
v/ Mads Bruun Ingstrup, SDU
Kl.
9:30-9:45
  Pause
Kl.
9:45-10:45
  Koblingen mellem erhvervsfremmefundament og valg af virkemidler 1
v/ Poul Rind Christensen og Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Kl.
10:45-11:00
  Pause
Kl.
11:00-12:00
  Koblingen mellem erhvervsfremmefundament og valg af virkemidler 2
v/ Poul Rind Christensen og Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-14:30
  Entreprenørskab, scale-ups og mobilisering af lokale ressourcer
v/ Poul Rind Christensen, SDU
Kl.
14:30-15:00
  Pause
Kl.
15:00-17:00
  Præsentation af Scale-up Danmark og danske scale-ups
Ekstern underviser  offentliggøres senere
Dag 2, 23. februar 2018: Offentlig-privat innovation
Kl.
9:00-10:30
  Offentlig-privat innovation 1
v/ Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Kl.
10:30-10:45
  Pause
Kl.
10:45-12:00
  Offentlig-privat innovation 2
v/ Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-15:00
  Debat om drivkræfter og barrierer ved offentlig-privat innovation
Ekstern underviser  offentliggøres senere
Kl.
15:00-15:30
  Pause
Kl.
15:30-17:00
  Refleksion og udvikling af værktøjer til erhvervsfremme
v/ Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Dag 3, 8 marts 2018: Klynger og regionale erhvervsnetværk
Kl.
9:00-9:15
  Velkomst og introduktion
v/ Mads Bruun Ingstrup, SDU
Kl.
09:15-10.30
  Klynger og regionale erhvervsnetværk 1
v/ Mads Bruun Ingstrup, SDU
Kl.
10:30-10:45
  Pause
Kl.
10:45-12:00
  Klynger og regionale erhvervsnetværk 2
v/ Mads Bruun Ingstrup, SDU
Kl.
12:00-13:00
  Frokost
Kl.
13:00-15:00
  Sådan skaber klynger innovation og entreprenørskab
Ekstern undervsiser  offentliggøres senere
Dag 4, 9. marts 2018: Evaluering af erhvervsfremmeinitiativer
Kl.
9:00-09:45
  Deltagernes erfaringer med evalueringer
v/ Majbritt Rostgaard Evald, SDU
Kl.
09:45-10:00
  Pause
Kl.
10:00-11:30
  Evalueringsmetoder til erhvervsfremme
Ekstern undervsiser  offentliggøres senere
Kl.
11:30-12:30
  Frokost
Kl.
12:30-14:00
  Fra evaluering til læring
Ekstern undervsiser  offentliggøres senere
Kl.
14:00-14:30
  Pause
Kl.
14.30-16:00
  Refleksion og udvikling af værktøjer til erhvervsfremme
v/ Majbritt Rostgaard Evald, SDU

Læs også: Fagbeskrivelsen for modul 2 "Virkemidler og metoder til at fremme og evaluere erhvervsfremme"

Tilmeld dig her

Analyse af erhvervsfremmesystemet

I november 2016 fremlagde fire konsulenthuse, McKinsey & Company sammen med Struensee og Co., DAMVAD Analytics og Landfall Strategy Group, deres analyse af den danske erhvervsfremmeindsats. Konklusion: Virksomhederne har svært ved at finde rundt i ordningerne, som involverer mere end 250 aktører og 1.900 årsværk fordelt på stat, region og kommune.

Se rapporten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies